OEM

OEM là viết tắt của từ Original Equipment Manufacturer được dịch ra tiếng việt là "Nhà sản xuất thiết bị gốc".  OEM thường được dùng để chỉ những công ty thực hiện các công việc sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty khác, sản phẩm được đưa ra thị trường dưới thương hiệu của công ty đặt làm sản phẩm. Hay nói một cách dễ hiểu OEM là một hình thức kinh doanh mà nhà sản xuất A sản xuất một loại mặt hàng bất kỳ theo yêu cầu, rồi cung cấp cho nhà sản xuất B. Nhà sản xuất B sẽ tạo ra sản phẩm mang thương hiệu của nhà sản xuất B mà không phải A để phân phối ra thị trường.

VD: Đa số các công ty sản xuất giầy da và dệt may ở Việt Nam đều hoạt động theo hình thức công ty OEM. Họ nhận các mẫu thiết kế, nguyên liệu theo yêu cầu của công ty đặt hàng sau đó sản xuất theo mẫu và gắn thương hiệu của những công ty đặt hàng lên sản phẩm.

Thegioiic sẽ xác định và cập nhật các thương hiệu OEM trong tương lai.

An original equipment manufacturer (OEM) is a company that produces parts and equipment that may be marketed by another manufacturer.

OEM (22383)

OEM
304.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 114
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 370
OEM
1.950 đ/Gói(50pcs)
Hết hàng
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 90
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 156
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 309
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 346
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 310
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 59
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 72
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 137
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 99
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 194
OEM
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 102
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 55
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 50
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 53
OEM
1.600 đ/Gói(50pcs)
Hết hàng
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 74
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 165
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 33
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 27
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 91
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 92
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 130
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 37
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 133
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 106
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 91
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 74
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 74
OEM
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 92
OEM
1.900 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 109
OEM
500 đ/Con
Hàng còn: 130
OEM
1.900 đ/Gói(10con)
Hàng còn: 400
OEM
750 đ/Cái
Hàng còn: 1042
OEM
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 582
OEM
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 688
OEM
920 đ/Cái
Hàng còn: 529

Đăng nhập

Chat