OEM

OEM là viết tắt của từ Original Equipment Manufacturer được dịch ra tiếng việt là "Nhà sản xuất thiết bị gốc".  OEM thường được dùng để chỉ những công ty thực hiện các công việc sản xuất theo đơn đặt hàng của công ty khác, sản phẩm được đưa ra thị trường dưới thương hiệu của công ty đặt làm sản phẩm. Hay nói một cách dễ hiểu OEM là một hình thức kinh doanh mà nhà sản xuất A sản xuất một loại mặt hàng bất kỳ theo yêu cầu, rồi cung cấp cho nhà sản xuất B. Nhà sản xuất B sẽ tạo ra sản phẩm mang thương hiệu của nhà sản xuất B mà không phải A để phân phối ra thị trường.

VD: Đa số các công ty sản xuất giầy da và dệt may ở Việt Nam đều hoạt động theo hình thức công ty OEM. Họ nhận các mẫu thiết kế, nguyên liệu theo yêu cầu của công ty đặt hàng sau đó sản xuất theo mẫu và gắn thương hiệu của những công ty đặt hàng lên sản phẩm.

Thegioiic sẽ xác định và cập nhật các thương hiệu OEM trong tương lai.

An original equipment manufacturer (OEM) is a company that produces parts and equipment that may be marketed by another manufacturer.

OEM (21791)

Độ phân giải: 640 x 480
304.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 125
39R (Code 390), 1/8W
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 370
1.950 đ/Gói(50pcs)
Hết hàng
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 121
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 182
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 436
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 74
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 479
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 62
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 74
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 153
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 99
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 197
1.950 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 102
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 73
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 51
39R (Code 390), 1/10W
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 54
1.600 đ/Gói(50pcs)
Hết hàng
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 77
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 194
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 37
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 201
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 147
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 200
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 146
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 40
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 151
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 107
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 94
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 74
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 84
1.600 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 92
1.900 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 116
10%, 0805 (2012 Metric)
500 đ/Con
Hàng còn: 376
10%, 0603 (1608 Metric)
1.900 đ/Gói(10con)
Hàng còn: 85
Tụ hóa 10uF 16V, 20%
750 đ/Cái
Hàng còn: 1506
Tụ hóa 33uF 16V, 20%
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 642
Tụ hóa 47uF 16V, 20%
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 703
Tụ hóa 100uF 16V, 20%,
920 đ/Cái
Hàng còn: 1051

Đăng nhập

Chat