Hantek

Qingdao Hantek Electronic Co., Ltd. là nhà sản xuất thiết bị chuyên nghiệp. Doanh nghiệp đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001: 2008 và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001: 2004.

Hantek (8)

Chính hãng Máy Hiện Sóng 20Mhz Hantek 6022BE
2 kênh, băng thông 20Mhz
1.655.000 đ/Máy
Hàng còn: 15
Chính hãng Máy Hiện Sóng 20Mhz Hantek 6022BL
2 kênh, băng thông 20MHz, 16 kênh logic
1.799.000 đ/Máy
Hàng còn: 9
Chính hãng-Bao test Máy Hiện Sóng 100Mhz Hantek DSO5102P
2 kênh, băng thông 100MHz
6.400.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 250Mhz Hantek 6254BD
4 kênh, băng thông 250Mhz
6.259.000 đ/Máy
Hàng còn: 1
Chính hãng Máy Hiện Sóng 200Mhz Hantek DSO5202P
2 kênh, băng thông 200MHz
7.990.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 200Mhz Hantek 6204BC
4 kênh, băng thông 200MHz
5.795.000 đ/Máy
Hàng còn: 2
Chính hãng Máy Hiện Sóng 100Mhz Hantek 6104BC
4 kênh, băng thông 100Mhz
4.989.000 đ/Máy
Hàng còn: 3
Chính hãng Máy Hiện Sóng 250Mhz Hantek 6254BC
4 kênh, băng thông 250Mhz
6.200.000 đ/Máy
Hàng còn: 1

Đăng nhập

Chat