Hantek

Hantek

Qingdao Hantek Electronic Co., Ltd. là nhà sản xuất thiết bị chuyên nghiệp. Doanh nghiệp đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001: 2008 và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001: 2004.

Máy Hiện Sóng, Dao Động Ký Oscilloscope (12)

Đăng nhập

Chat