LOTO Instruments

LOTO Instruments cam kết phát triển phần mềm hiệu suất cao cho các sản phẩm thiết bị đo lường ảo. Nó đã cam kết nghiên cứu và phát triển các công cụ ảo trong nhiều năm, cải thiện chi phí, kiến trúc chức năng của các công cụ truyền thống và cung cấp các sản phẩm hiệu quả về chi phí.

LOTO Instruments (3)

Chính hãng Máy Hiện Sóng 20Mhz LOTO OSC482
2 kênh, tốc độ lấy mẫu: 50 MS/s
2.199.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 25Mhz LOTO OSC802
2 kênh, tốc độ lấy mẫu: 80 MS/s
2.650.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 50Mhz LOTO OSC2002
2 kênh, tốc độ lấy mẫu: 1 GS/s
5.299.000 đ/Máy
Hết hàng

Đăng nhập

Chat