Chính hãng Máy Hiện Sóng 20Mhz LOTO OSC482
2 kênh, tốc độ lấy mẫu: 50 MS/s
2.199.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 25Mhz LOTO OSC802
2 kênh, tốc độ lấy mẫu: 80 MS/s
2.650.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Máy Hiện Sóng 50Mhz LOTO OSC2002
2 kênh, tốc độ lấy mẫu: 1 GS/s
5.299.000 đ/Máy
Hết hàng

Đăng nhập

Chat