MaxLinear

MaxLinear, được thành lập vào năm 2003, cung cấp các chất bán dẫn mạng và băng thông rộng hiệu suất cao dựa trên công nghệ mạng quang hiệu suất cao và công nghệ dây đơn MoCA (Multimedia over Coax) và Truyền hình trực tiếp qua vệ tinh ODU. Công nghệ MaxLinear được các nhà khai thác điện thoại, cáp và vệ tinh hàng đầu, các nhà sản xuất hộp giải mã tín hiệu, nhà cung cấp thiết bị mạng và nhà cung cấp công nghệ tiêu dùng tin cậy.

MaxLinear (37)

7.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng SP232EEN Line Transceiver, 16-SOIC
2/2 Transceiver Full RS232
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 150
2/2 Transceiver Full RS232
10.000 đ/Cái
Hết hàng
27.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Half RS422, RS485
10.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Half RS422, RS485
14.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào max: 16VDC, điện áp ra: 1.25-16VDC, TO-220
28.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào max: 16VDC, điện áp ra: 1.25-16VDC, TO-263
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 64
365.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 44
90.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48
128.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48
289.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 48
114.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Full RS422, RS485
70.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Half RS422, RS485
73.000 đ/Cái
Hết hàng
2/2 Transceiver Full RS232
135.000 đ/Cái
Hết hàng
2/2 Transceiver Full RS232
139.000 đ/Cái
Hết hàng
64.000 đ/Cái
Hết hàng
2/2 Transceiver Full RS232
38.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Half RS422, RS485
70.000 đ/Cái
Hết hàng
3/5 Transceiver Full RS232
51.000 đ/Cái
Hết hàng
2/2 Transceiver Full RS232
41.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Half RS422, RS485
71.000 đ/Cái
Hết hàng
2/2 Transceiver Full RS232
31.000 đ/Cái
Hết hàng
2/2 Transceiver Full RS232
43.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Half RS422, RS485
48.000 đ/Cái
Hết hàng
4/4 Transceiver Full RS232, RS422, RS485
325.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Full RS232
102.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Full RS232
66.000 đ/Cái
Hết hàng
1/1 Transceiver Full RS232
210.000 đ/Cái
Hết hàng
306.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.25 ~ 3.60V, Số chân: 16
153.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.97 ~ 5.5V, Số chân: 64
370.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 44
127.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 2.97~5.5V, Số chân: 64
336.000 đ/Cái
Hết hàng
2/2 Transceiver Full RS232, RS422, RS485
354.000 đ/Cái
Hết hàng
2/2 Transceiver Full RS232, RS422, RS485
416.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat