Microchip

Microchip

Microchip Technology Inc. là nhà cung cấp các vi điều khiển, mixed-signal, analog and Flash-IP. Có trụ sở tại Chandler, Arizona, Microchip cung cấp hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc cùng với chất lượng và giao hàng đáng tin cậy.
Microchip Technology Inc. đã mua lại Atmel.
Microchip Technology Inc. đã mua lại Microsemi.

IC Vi Điều Khiển MCU, Vi Xử Lý MPU (341)

IC Nhớ (57)

IC Nguồn (16)

IC Giao Tiếp (58)

IC Logic, IC Số (1)

IC Chuyển Đổi Dữ Liệu (13)

Thiết Bị Nạp IC, Programmer, Debugger (1)

IC Khuếch Đại & So Sánh (9)

Cảm Biến Nhiệt Độ, Độ Ẩm (3)

Đăng nhập

Chat