Panasonic

Panasonic Corporation và các công ty con (Panasonic Batteries, Panasonic Electronic Components & Panasonic Industrial Devices) là những nhà đổi mới trong các sản phẩm công nghệ và điện tử tiêu dùng. Được định hướng bởi sứ mệnh đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội cũng như hạnh phúc của mọi người trên toàn thế giới, Panasonic là người ủng hộ mạnh mẽ việc tái chế thiết bị điện tử có trách nhiệm và giảm lượng khí thải carbon toàn cầu. Tập đoàn Panasonic đã lọt vào danh sách Global 100 các Tập đoàn bền vững nhất trên thế giới năm 2008.

Panasonic (556)

Chính hãng JQ1P-5V-F Rơ Le 5VDC 10A SPDT
25.000 đ/Cái
Hàng còn: 283
25.500 đ/Cái
Hàng còn: 207
Chính hãng JQ1P-24V-F Rơ Le 24VDC 10A SPDT
25.000 đ/Cái
Hàng còn: 44
Nguồn: 12-24V, dòng: 200mA
409.000 đ/Bộ
Hết hàng
293.000 đ/Cái
Hết hàng
340.000 đ/Cái
Hết hàng
409.000 đ/Cái
Hết hàng
409.000 đ/Cái
Hàng còn: 8
409.000 đ/Cái
Hết hàng
351.000 đ/Cái
Hết hàng
293.000 đ/Cái
Hết hàng
293.000 đ/Cái
Hết hàng
293.000 đ/Cái
Hết hàng
293.000 đ/Cái
Hết hàng
351.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 12-24V, dòng: 100mA
409.000 đ/Bộ
Hết hàng
359.000 đ/Cái
Hết hàng
60.000 đ/Cái
Hết hàng
550.000 đ/Cái
Hết hàng
60.000 đ/Cái
Hết hàng
60.000 đ/Cái
Hết hàng
60.000 đ/Cái
Hết hàng
60.000 đ/Cái
Hết hàng
60.000 đ/Cái
Hết hàng
60.000 đ/Cái
Hết hàng
142.000 đ/Cái
Hết hàng
142.000 đ/Cái
Hết hàng
505.000 đ/Cái
Hết hàng
175.000 đ/Cái
Hết hàng
1.110.000 đ/Cái
Hết hàng
175.000 đ/Cái
Hết hàng
175.000 đ/Cái
Hết hàng
175.000 đ/Cái
Hết hàng
175.000 đ/Cái
Hết hàng
175.000 đ/Cái
Hết hàng
175.000 đ/Cái
Hết hàng
290.000 đ/Cái
Hết hàng
290.000 đ/Cái
Hết hàng
1.005.000 đ/Cái
Hết hàng
310.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat