Panasonic

Panasonic Corporation và các công ty con (Panasonic Batteries, Panasonic Electronic Components & Panasonic Industrial Devices) là những nhà đổi mới trong các sản phẩm công nghệ và điện tử tiêu dùng. Được định hướng bởi sứ mệnh đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội cũng như hạnh phúc của mọi người trên toàn thế giới, Panasonic là người ủng hộ mạnh mẽ việc tái chế thiết bị điện tử có trách nhiệm và giảm lượng khí thải carbon toàn cầu. Tập đoàn Panasonic đã lọt vào danh sách Global 100 các Tập đoàn bền vững nhất trên thế giới năm 2008.

Panasonic (556)

253.000 đ/Cái
Hết hàng
190.000 đ/Cái
Hết hàng
419.000 đ/Cái
Hết hàng
358.000 đ/Cái
Hết hàng
132.000 đ/Cái
Hết hàng
362.000 đ/Cái
Hết hàng
104.500 đ/Cái
Hết hàng
106.000 đ/Cái
Hết hàng
71.300 đ/Cái
Hết hàng
153.000 đ/Cái
Hết hàng
64.600 đ/Cái
Hết hàng
95.000 đ/Cái
Hết hàng
34.300 đ/Cái
Hết hàng
75.000 đ/Cái
Hết hàng
76.000 đ/Cái
Hết hàng
73.000 đ/Cái
Hết hàng
105.000 đ/Cái
Hết hàng
35.000 đ/Cái
Hết hàng
55.000 đ/Cái
Hết hàng
60.000 đ/Cái
Hết hàng
97.000 đ/Cái
Hết hàng
42.000 đ/Cái
Hết hàng
154.000 đ/Cái
Hết hàng
286.000 đ/Cái
Hết hàng
392.000 đ/Cái
Hết hàng
3.200 đ/Cái
Hết hàng
3.900 đ/Cái
Hết hàng
2.400 đ/Cái
Hết hàng
2.000 đ/Cái
Hết hàng
2.900 đ/Cái
Hết hàng
2.200 đ/Cái
Hết hàng
2.700 đ/Cái
Hết hàng
2.700 đ/Cái
Hết hàng
2.700 đ/Cái
Hết hàng
2.700 đ/Cái
Hết hàng
2.700 đ/Cái
Hết hàng
2.700 đ/Cái
Hết hàng
1.900 đ/Cái
Hết hàng
5.600 đ/Cái
Hết hàng
3.200 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat