Quick

QUICK, được thành lập vào năm 1993, vẫn cam kết nghiên cứu và phát triển công nghệ lắp ráp chính xác cho thiết bị điện tử. Các lĩnh vực đổi mới đáng chú ý bao gồm: hàn, pha chế, vặn vít, kiểm tra quang học tự động và các giải pháp lắp ráp thông minh

Quick (13)

Chính hãng A1321A Ruột Máy Hàn 4 Dây 936 937 Quick
56.000 đ/Cái
Hàng còn: 43
Chính hãng Quick 203H Máy Hàn Trạm 60W
Điều chỉnh nhiệt độ 50°C ~ 600°C, 60W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
3.320.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 203H Máy Hàn Trạm 90W
Điều chỉnh nhiệt độ 50°C ~ 600°C, 90W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
4.109.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 205H Máy Hàn Trạm 150W
Điều chỉnh nhiệt độ 50°C ~ 600°C, 150W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
5.039.000 đ/Máy
Hàng còn: 1
Chính hãng Quick 303D Máy Hàn Trạm 120W
Điều chỉnh nhiệt độ 50°C ~ 500°C, 120W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
5.896.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 375B+ Máy Hàn Trạm Tự Động Nạp Dây Chì 60W
Điều chỉnh nhiệt độ 200°C ~ 480°C, 60W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
3.476.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 375A+ Máy Hàn Trạm Tự Động Nạp Dây Chì 60W
Điều chỉnh nhiệt độ 200°C ~ 480°C, 60W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
3.476.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 376D Máy Hàn Trạm Nạp Tự Động Dây Chì 90W
Điều chỉnh nhiệt độ 50°C ~ 600°C, 90W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
6.400.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 376D Máy Hàn Trạm Nạp Dây Chì Tự Động 150W
Điều chỉnh nhiệt độ 50°C ~ 600°C, 150W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
8.820.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 376DI Máy Hàn Nạp Dây Chì Tự Động 90W
Điều chỉnh nhiệt độ 50°C ~ 600°C, 90W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
11.080.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 376DI Máy Hàn Trạm Nạp Dây Chì Tự Động 150W
Điều chỉnh nhiệt độ 50°C ~ 600°C, 150W, nguồn cấp: 220VAC 50/60Hz
11.692.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 373C Máy Hàn Trạm Nạp Dây Chì Tự Động 10W
2.922.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng Quick 861DW Máy Khò Tự Ngắt 1000W
Nguồn: 220VAC 50Hz, nhiệt độ: 100-500ºC
6.551.000 đ/Máy
Hết hàng

Đăng nhập

Chat