Raspberry Pi

Raspberry Pi

Sáng lập Raspberry Pi hành động để đưa sức mạnh của kỹ thuật số đến với mọi người trên khắp thế giới, để họ có khả năng hiểu và định hình thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, từ đó có thể giải quyết các vấn đề quan trọng với họ và trang bị cho công việc trong tương lai.

Mạch Vi Điều Khiển, Vi Xử Lý (14)

Chuyển Đổi Điện AC-DC (1)

Đăng nhập

Chat