SEP Electronic

SEP ELECTRONIC CORP thành lập 1984. Chuyên cung cấp bộ chỉnh lưu chất lượng cao như chỉnh lưu nhanh, phục hồi nhanh, cầu chỉnh lưu, schottky, chỉnh lưu điện áp cao, kiểu chân xuyên lỗ và dán bề mặt.

SEP Electronic (28)

17.000 đ/Cái
Hàng còn: 316
Chính hãng DB107S Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1525
1 pha, 2A, 1000V, WOB
1.700 đ/Cái
Hàng còn: 975
Chính hãng KBP206 Cầu Chỉnh Lưu 600V 2A
2.500 đ/Cái
Hàng còn: 295
11.500 đ/Cái
Hàng còn: 248
Chính hãng BR5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A
29.000 đ/Cái
Hàng còn: 134
Chính hãng KBL406 Cầu Chỉnh Lưu 600V 4A
5.400 đ/Cái
Hàng còn: 554
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 190
1.950 đ/Cái
Hàng còn: 362
Chính hãng MB8S Cầu Chỉnh Lưu 800V 0.5A
1 pha, 0.5A, 800V, 4-SOIC
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 550
Chính hãng KBPC5010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 50A
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 312
23.000 đ/Cái
Hàng còn: 484
Chính hãng DB107 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 1A
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 26
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 282
Chính hãng KBU1010 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 10A
6.300 đ/Cái
Hàng còn: 119
3.300 đ/Cái
Hàng còn: 384
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 439
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 391
Chính hãng GBU810 Cầu Chỉnh Lưu 1KV 8A
7.200 đ/Cái
Hàng còn: 188
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 887
2.200 đ/Cái
Hàng còn: 375
10.500 đ/Cái
Hàng còn: 134
TVS DIODE 36V 58.1V DO214AA
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 2292
2.200 đ/Cái
Hàng còn: 2149
5.400 đ/Cái
Hàng còn: 213
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 483
Chính hãng KBPC606 Cầu Chỉnh Lưu 600V 6A
5.400 đ/Cái
Hàng còn: 231
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 230

Đăng nhập

Chat