Texas Instruments

Texas Instruments

Texas instrument Incorporated thiết kế và sản xuất các công nghệ analog, xử lý tín hiệu số (DSP) và chất bán dẫn vi điều khiển (MCU). TI là chuyên gia hàng đầu cung cấp các giải pháp bán dẫn trong  ứng dụng nhúng kỹ thuật số và tương tự.

IC Vi Điều Khiển MCU, Vi Xử Lý MPU (2)

IC Nguồn (94)

IC Giao Tiếp (167)

IC Logic, IC Số (162)

IC Opto, IC Cách Ly (1)

Mạch Vi Điều Khiển, Vi Xử Lý (2)

Transistors (7)

IC Chuyển Đổi Dữ Liệu (18)

IC Định Thời Gian, Đồng Hồ (3)

Thiết Bị Nạp IC, Programmer, Debugger (2)

IC Khuếch Đại & So Sánh (56)

IC Xử Lý Audio & Video (9)

IC Driver (9)

Cảm Biến Dòng Điện (1)

Cảm Biến Nhiệt Độ, Độ Ẩm (3)

Cảm Biến Tiệm Cận (2)

Đăng nhập

Chat