Thegioiic

Thegioiic là công ty điện tử chuyên cung cấp linh kiện điện tử và giải pháp hoàn thiện sản phẩm.

Thegioiic (37)

Thegioiic
949.000 đ/Cái
Hàng còn: 14
Thegioiic
489.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
785.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
679.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Thegioiic
204.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
167.000 đ/Cái
Hàng còn: 29
Thegioiic
572.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
Thegioiic
560.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Thegioiic
346.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
165.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
657.000 đ/Cái
Hàng còn: 6
Thegioiic
818.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 3 tháng Mạch Phát Nhạc Bluetooth 4.0 CSR8635 Chất Lượng
Thegioiic
410.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
BH 3 tháng Bộ Thu Phát Audio Bluetooth 4.0 CL CSR86
Thegioiic
599.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
BH 12 tháng LTD Bộ Điều Khiển Cửa Cuốn Thông Minh Qua WiFi Và Điện Thoại Di Động 220VAC
Thegioiic
800.000 đ/Bộ
Hàng còn: 1
Thegioiic
1.369.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
845.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
Thegioiic
459.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
BH 12 tháng Bộ Kit Thực Hành Vi Điều Khiển
Thegioiic
21.900.000 đ/Bộ
Hàng còn: 18
Thegioiic
340.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Thegioiic
549.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
730.000 đ/Cái
Hàng còn: 6
Thegioiic
530.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Thegioiic
980.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
Thegioiic
1.000.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Thegioiic
730.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
BH 12 tháng DTCB-VN-2 Bộ Kit Thực Hành Điện Tử Cơ Bản
Thegioiic
9.100.000 đ/Bộ
Hàng còn: 10
BH 12 tháng Bộ Kit Thực Hành Thiết Kế Vi Mạch Số HDL FPGA Model: VMSLT-3
Thegioiic
16.800.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Thegioiic
890.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng Mạch ATMEGA 2560 (Compatible Arduino Mega 2560 R3)
Thegioiic
515.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
145.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng Kit Phát triển KITPIC 16F&18F
Thegioiic
1.300.000 đ/Bộ
Hàng còn: 3
BH 12 tháng Bộ Kit Thực Hành Kỹ Thuật Số Model: KTS-VN-5
Thegioiic
11.900.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Thegioiic
68.000 đ/Cái
Hàng còn: 47
Thegioiic
1.600.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
2.000.000 đ/Cái
Hết hàng
Thegioiic
520.000 đ/Cái
Hàng còn: 1

Đăng nhập

Chat