Toshiba

Toshiba

Toshiba America Electronic Linh kiện, Inc. (TAEC) là doanh nghiệp linh kiện điện tử Bắc Mỹ của Toshiba. TAEC cung cấp sản phẩm IC và linh kiện rời rạc bao gồm các bộ vi điều khiển cao cấp, ASIC và ASSP cho các ứng dụng ô tô, đa phương tiện, công nghiệp, viễn thông và mạng. Công ty cũng cung cấp các sản phẩm lưu trữ bao gồm cả ổ cứng HDD.

Đăng nhập

Chat