TXC

TXC là một trong những nhà sản xuất dao động thạch ạnh và bộ dao động oscillator lớn nhất trên thế giới. Sản phẩm của TXC bao gồm các dao động thạch anh Dual-Inline-Gói (DIP) và Surface Mount Devices (SMD) chất lượng cao, automotive crystals, bộ dao động oscillator, thiết bị SAW và module định thời gian.

TXC (18)

1.700 đ/Cái
Hàng còn: 1007
Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 76
8.900 đ/Cái
Hết hàng
8.900 đ/Cái
Hết hàng
8.900 đ/Cái
Hết hàng
8.900 đ/Cái
Hết hàng
8.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat