TXC

TXC

TXC là một trong những nhà sản xuất dao động thạch ạnh và bộ dao động oscillator lớn nhất trên thế giới. Sản phẩm của TXC bao gồm các dao động thạch anh Dual-Inline-Gói (DIP) và Surface Mount Devices (SMD) chất lượng cao, automotive crystals, bộ dao động oscillator, thiết bị SAW và module định thời gian.

Đăng nhập

Chat