Uni-T

Uni-Trend Group Limited là công ty sản xuất dụng cụ thử nghiệm và thiết bị đo lường hàng đầu ở châu Á.

Uni-T (113)

Chính hãng-Bao test Uni-T DT33D Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Đo: áp AC/DC, dòng AC/DC, điện trở
189.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
Đồng hồ đo điện trở, điện dung, điện cảm...
949.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 6 tháng Uni-T UTD2052CL Máy Hiện Sóng 50Mhz
Băng thông: 50Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
6.433.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
7.199.000 đ/Máy
Hết hàng
Điện áp: 100-240VAC, 2Mhz, 1μHz ~ 2MHz / 5MHz
6.776.000 đ/Máy
Hết hàng
Điện áp: 100-240VAC, 2Mhz, 1μHz ~ 5MHz
7.599.000 đ/Máy
Hết hàng
5Mhz, 125MSa/s 14Bit, màn hình 4.3inch
10.259.000 đ/Máy
Hết hàng
10Mhz, 125MSa/s 14Bit, màn hình 4.3inch
11.379.000 đ/Máy
Hết hàng
25Mhz, 200MS/s 14Bit, màn hình 4.3inch
17.265.000 đ/Máy
Hết hàng
60Mhz, 250MS/s 14Bit, màn hình 4.3inch
25.900.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng UT116C Đồng Hồ Đo Linh Kiện Dán
Nguồn: Pin AAAx2, đo: điện trở, điện dung, diode
485.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UNI-T UT200A Ampe Kìm 200A
Nguồn: Pin 9V, đo: dòng AC, áp DC/AC, đo điện trở
363.000 đ/Cái
Hết hàng
Đo dòng tải AC/DC, đo điện áp DC/AC, đo điện trở
715.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT39A+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung
325.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT39C+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Pin: AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
359.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT89XD Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAAx4, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
450.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT120C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin CR2032, đo: áp AC/DC, dòng AC/DC, điện trở, điện dung, tần số
370.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT136C+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, nhiệt độ, tần số
527.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT890D+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 1.5Vx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
390.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT125C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở, điện dung, tần số
390.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT123  Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, điện trở, nhiệt độ
250.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT33D+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở
210.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT33C+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở, nhiệt độ
397.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT890C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 1.5Vx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
455.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT89X Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin AAAx4, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
558.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT61E Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
1.489.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UNI-T UT200B Ampe Kìm 600A
Nguồn: Pin 9V, đo: dòng AC, áp DC/AC, điện trở
667.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT33A+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung
569.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT33B+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở
359.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT39E+ Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
1.119.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT61A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
868.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT61B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Nguồn: Pin 9V, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
1.692.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2052CEX Máy Hiện Sóng 50Mhz
Băng thông: 50Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
9.919.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2072CL Máy Hiện Sóng 70Mhz
Băng thông: 70Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
8.399.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX+ Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
9.229.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX-II Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 8-inch
12.299.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2072CEX-II Máy Hiện Sóng 70Mhz
Băng thông: 70Mhz, 2 kênh, màn hình 8-inch
9.499.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2062CM Máy Hiện Sóng 60Mhz
Băng thông: 60Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
14.099.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2025CL Máy Hiện Sóng 25Mhz
Băng thông: 25Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
7.359.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP3313TFL-II Máy Cấp Nguồn DC 30V 3A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~3A
1.999.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat