CAN (5)

Mạch MCP2515 CAN Giao Tiếp SPI

Nguồn: 2.7~5.5VDC

41,000 đ/Cái

Hàng còn: 78 Cái

SN65HVD230 Mạch Giao Tiếp CAN

Nguồn: 3.3VDC

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

RS485 CAN HAT for Raspberry Pi

Nguồn: 3.3VDC, giao tiếp: SPI, SKU: 14882

351,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

TJA1050 CAN Bus Module

Nguồn: 5VDC, số nút: 11 nút

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

CH340 Mạch Chuyển Đổi USB To CAN

Nguồn: 5VDC, tốc độ truyền CAN: 3Kbps-1Mbps, size: 45x14 mm

259,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký