Encoders, Decoders, Converters (7)

PT2272-L4

Remote Control Decoder

4,800 đ/Cái

PT2272-M4S

Remote Control Decoder, momentary type , 20-SOIC

6,000 đ/Cái

PT2262 RF Remote Control Encoder

38KHz, 18-DIP PTC

8,000 đ/Cái

PT2272-M4 RF Remote Control Encoder

DIP-18 Momentary

8,000 đ/Cái

PT2272-L4S

Remote Control Decoder, Latch type , 20-SOIC

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

TVP5150AM1PBSR

IC giải mã VIDEO DIGITAL, 32-TQFP, TI

118,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

PT2262S

Remote control encoder, 38KHz, 20-SOP, PTC

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 138 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký