Flip Flops (31)

Chính hãng HEF4013BT,653 IC Flip Flop D-Type Positive Edge 40MHz, 14-SOIC
Nexperia
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 520
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4013BM IC Flip Flop D-Type Positive Edge 24MHz, 14-SOIC
Texas Instruments
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 496
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC175D IC Flip Flop D-Type Positive Edge 63MHz, 16-SOIC
Texas Instruments
12.500 đ/Cái
Hàng còn: 487
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS175N IC Flip Flop D-Type Positive Edge 40MHz, 16-DIP
Texas Instruments
14.000 đ/Cái
Hàng còn: 444
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC174D,653 IC Flip Flop D-Type Positive Edge 107MHz, 16-SOIC
NXP
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 220
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74AC74SC IC Flip Flop D-Type Positive Edge 165MHz, 14-SOIC
On Semiconductor
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 219
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC574DWR IC Flip Flop D-Type Positive Edge 36MHz, 20-SOIC
Texas Instruments
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 211
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC112N IC Flip Flop JK-Type Negative Edge 60MHz, 16-DIP
Texas Instruments
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 176
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
19.000 đ/Cái
Hàng còn: 173
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4013BE IC Flip Flop D-Type Positive Edge 24MHz, 14-DIP
Texas Instruments
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 110
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 93
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 92
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS112AN IC Flip Flop JK-Type Negative Edge 45MHz, 16-DIP
Texas Instruments
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 62
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HEF4027BT,653 IC Flip Flop JK-Type Positive Edge 30MHz, 16-SOIC
NXP
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 54
Min: 1
Bội số: 1
Nexperia
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 47
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 33
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4027BE IC Flip Flop JK-Type Positive Edge 24MHz, 16-DIP
Texas Instruments
7.300 đ/Cái
Hàng còn: 31
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC74D IC Flip Flop D-Type Positive Edge 60MHz, 14-SOIC
Texas Instruments
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 27
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS74AN IC Flip Flop D-Type Positive Edge 33MHz, 14-DIP
Texas Instruments
10.500 đ/Cái
Hàng còn: 27
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC574N IC Flip Flop D-Type Positive Edge 36MHz, 20-DIP
Texas Instruments
11.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4027BM IC Flip Flop JK-Type Positive Edge 24MHz, 16-SOIC
Texas Instruments
5.500 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
3.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
7.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
14.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
8.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
11.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HD74LS112P IC Flip Flop JK-Type Negative Edge 45MHz, 16-DIP
Renesas
13.000 đ/Con
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD40174BE IC Flip Flop D-Type Positive Edge 16MHz, 16-DIP
Texas Instruments
12.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HEF4013BP,652 IC Flip Flop D-Type Positive Edge 40MHz, 14-DIP
NXP
13.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
15.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Thương hiệu nổi bật

Đăng nhập

Chat