IC Điều Khiển Động Cơ (27)

L297

Bipolar, Unipolar Motor Driver Parallel 20-DIP

39,000 đ/Cái

L297D

Bipolar, Unipolar Motor Driver Parallel 20-SO

24,000 đ/Cái

L293D

IC MTRDRV BIPLR 4.5-36V 16PWRDIP

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

SN754410

Half Bridge (4) Driver DC Motors, General Purpose, Solenoids, Stepper Motors Bipolar 16-PDIP

53,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

L6202

Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose BCDMOS 18-PowerIP

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

VNH3SP30TR-E

Motor Driver Power MOSFET Parallel, PWM MultiPowerSO-30

149,000 đ/Cái

L6219DS-ND

Bipolar Motor Driver Power MOSFET Parallel 24-SOIC

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

MC33932

Motor Driver CMOS Parallel 44-HSOP

110,000 đ/Cái

SI7510

Multiphase Motor Driver Power MOSFET Parallel 30-DIP

129,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

THB6064H

Stepper Driver IC, PWM Chopper-Type Bipolar

450,000 đ/Cái

L6203

Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose BCDMOS 11-Multiwatt

123,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

L298N

Half Bridge (4) Driver DC Motors, Relays, Solenoids, Stepper Motors Bipolar 15-Multiwatt

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

L298P

Half Bridge (4) Driver DC Motors, Relays, Solenoids, Stepper Motors Bipolar PowerSO-20

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

SLA7032M

Unipolar Motor Driver Power MOSFET Parallel 18-ZIP

80,000 đ/Cái

L293NE

Bipolar Motor Driver Bipolar Parallel 16-PDIP

25,500 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

LMD18245T

IC MTR DRV BIPLR 12-55V TO220-15

209,000 đ/Cái

LMD18200T

IC MTR DRV BIPLR 12-55V TO220-11

105,000 đ/Cái

LMD18201T

IC MTR DRV BIPLR 12-55V TO220-11

77,000 đ/Cái

L293DD

IC MTR DRV BIPOLR 4.5-36V 20SOIC

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

STK621-043A

Half Bridge (3) Driver AC Motors IGBT 23-SIP

500,000 đ/Cái

BTS7960

Half Bridge Driver DC Motors, General Purpose DMOS P-TO263-7

26,000 đ/Cái

LM629N-6

IC MOTOR DRIVER 4.5V-5.5V 28DIP

135,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

LM628N-6

IC MOTOR DRIVER 4.5V-5.5V 28DIP

195,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

DRV8412DDW

Half Bridge (4) Driver DC Motors, Stepper Motors Power MOSFET 44-HTSSOP

189,000 đ/Cái

LM629N-8

IC MOTOR DRIVER 4.5V-5.5V 28DIP

92,000 đ/Cái

LM628N-8

IC MOTOR DRIVER 4.5V-5.5V 28DIP

175,000 đ/Cái

SLA7078MR

Unipolar Motor Driver Power MOSFET Parallel 23-ZIP w/fin (SLA) LF 2151

133,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký