IC Vi Điều Khiển (455)

Chính hãng ATMEGA8A-PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 28-DIP
Microchip
55.000 đ/Cái
Hàng còn: 492
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA16A-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 16KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
49.000 đ/Cái
Hàng còn: 405
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA32A-PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 32KB FLASH, 40-DIP
Microchip
78.000 đ/Cái
Hàng còn: 374
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM8S003F3P6, 8-Bit STM8 Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 20-TSSOP
STMicroelectronics
9.500 đ/Cái
Hàng còn: 336
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA8A-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 32-TQFP
Microchip
38.000 đ/Cái
Hàng còn: 276
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F030F4P6, 32-Bit ARM Cortex M0 Microcontroller, 48MHz, 16KB FLASH, 20-TSSOP
STMicroelectronics
14.000 đ/Cái
Hàng còn: 246
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA328P-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 32KB FLASH, 32-TQFP
Microchip
49.000 đ/Cái
Hàng còn: 219
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATTINY13A-SSU 8-SOIC, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 1KB FLASH
Microchip
23.000 đ/Cái
Hàng còn: 180
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F042F6P6, 32-Bit ARM Cortex M0 Microcontroller, 48MHz, 32KB FLASH, 20-TSSOP
STMicroelectronics
37.000 đ/Cái
Hàng còn: 166
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F103C8T6, 32-Bit ARM Cortex M3 Microcontroller, 72MHz, 64KB FLASH, 48-LQFP
STMicroelectronics
33.000 đ/Cái
Hàng còn: 144
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA64A-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 64KB FLASH, 64-TQFP
Microchip
62.000 đ/Cái
Hàng còn: 139
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA328P-PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 32KB FLASH, 28-DIP
Microchip
69.000 đ/Cái
Hàng còn: 139
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F030C8T6, ARM Cortex M0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 64KB FLASH, 48-LQFP
STMicroelectronics
24.000 đ/Cái
Hàng còn: 110
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F103VET6, 32-Bit ARM Cortex M3 Microcontroller, 72MHz, 512KB FLASH, 100-LQFP
STMicroelectronics
69.000 đ/Cái
Hàng còn: 105
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F1509-I/SS, 8-Bit PIC Microcontroller, 20MHz, 14KB FLASH, 20-SSOP
Microchip
59.000 đ/Cái
Hàng còn: 100
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA168PA-AU, 8bit AVR Microcontroller, 20MHz, 16kB Flash, 32 Pin TQFP
Microchip
51.000 đ/Cái
Hàng còn: 98
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATTINY13A-PU,8-Bit  AVR Microcontroller, 20MHz, 1KB FLASH, 8-DIP
Microchip
29.000 đ/Cái
Hàng còn: 94
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA32U4-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 32KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
100.000 đ/Cái
Hàng còn: 94
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA8515-16PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 40-DIP
Microchip
86.000 đ/Cái
Hàng còn: 85
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATTINY2313A-PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 2KB FLASH, 20-DIP
Microchip
51.000 đ/Cái
Hàng còn: 79
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA32A-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 32KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
45.000 đ/Cái
Hàng còn: 79
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F030CCT6, 32bit ARM Cortex M0 Microcontroller, 48MHz, 256kB Flash, 48-LQFP
STMicroelectronics
55.000 đ/Cái
Hàng còn: 74
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA128A-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 128KB FLASH, 64-TQFP
Microchip
89.000 đ/Cái
Hàng còn: 68
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F030K6T6, 32-Bit ARM Cortex M0 Microcontroller, 48MHz 32KB FLASH, 32-LQFP
STMicroelectronics
29.000 đ/Cái
Hàng còn: 59
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC18F14K22-I/P, PIC Microcontroller, 8-Bit, 64MHz, 16KB FLASH, 20-DIP
Microchip
69.000 đ/Cái
Hàng còn: 57
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng AT89S8253-24PU, 8-Bit 8051 Microcontroller, 24MHz, 12KB FLASH, 40-DIP
Microchip
65.000 đ/Cái
Hàng còn: 57
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATTINY85-20SU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 8KB FLASH, 8-SOIC
Microchip
49.000 đ/Cái
Hàng còn: 54
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATTINY2313A-SU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 2KB FLASH, 20-SOIC
Microchip
53.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F886-I/SP, 8-Bit PIC16F Microcontroller, 20MHz, 14KB FLASH, 28-DIP
Microchip
63.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM8S105C6T6 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 32KB FLASH, 48-LQFP
STMicroelectronics
32.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F107VCT6, 32-Bit ARM Cortex M3 Microcontroller, 72MHz, 256KB FLASH, 100-LQFP
STMicroelectronics
67.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA8515-16AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
79.000 đ/Cái
Hàng còn: 49
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F107RCT6 64-LQFP, 32-Bit ARM Cortex M3 Microcontroller, 72MHz, 256KB FLASH, 64-LQFP
STMicroelectronics
82.000 đ/Cái
Hàng còn: 49
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC12F683T-I/SN, 8-Bit Microcontroller, 20MHz, 3.5KB FLASH, 8-SOIC
Microchip
47.000 đ/Cái
Hàng còn: 46
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F887-I/PT, 8-Bit PIC Microcontroller, 20MHz, 14KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
55.000 đ/Cái
Hàng còn: 45
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F051C8T6, 32bit ARM Cortex M0 Microcontroller, 48MHz, 64kB Flash, 48-LQFP
STMicroelectronics
77.000 đ/Cái
Hàng còn: 44
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F886-I/SO, 8bit PIC Microcontroller, 20MHz, 14kB Flash, 28-Pin SOIC
Microchip
64.000 đ/Cái
Hàng còn: 39
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F1829-I/SS, 8-Bit PIC Microcontroller, 32MHz, 14KB FLASH, 20-SSOP
Microchip
43.000 đ/Cái
Hàng còn: 39
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC12F675-I/P, 8-Bit PIC12F Microcontroller, 20MHz, 1.75K FLASH, 8-DIP
Microchip
31.000 đ/Cái
Hàng còn: 38
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F407VET6, 32-Bit ARM Cortex M4 Microcontroller, 168MHz, 512KB FLASH, 100-LQFP
STMicroelectronics
94.000 đ/Cái
Hàng còn: 38
Min: 1
Bội số: 1
Thương hiệu nổi bật

Đăng nhập

Chat