IC Vi Điều Khiển (439)

Chính hãng ATMEGA8A-PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 28-DIP
Microchip
55.000 đ/Cái
Hàng còn: 531
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA8A-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 32-TQFP
Microchip
38.000 đ/Cái
Hàng còn: 436
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA16A-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 16KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
49.000 đ/Cái
Hàng còn: 422
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM8S003F3P6, 8-Bit STM8 Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 20-TSSOP
STMicroelectronics
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 411
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA32A-PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 32KB FLASH, 40-DIP
Microchip
78.000 đ/Cái
Hàng còn: 397
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA16A-PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 16KB FLASH, 40-DIP
Microchip
66.000 đ/Cái
Hàng còn: 178
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F877A-I/P, 8-Bit PIC Microcontroller, 20MHz, 14KB FLASH, 40-DIP
Microchip
92.000 đ/Cái
Hàng còn: 170
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA64A-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 64KB FLASH, 64-TQFP
Microchip
65.000 đ/Cái
Hàng còn: 157
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATTINY85-20SU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 8KB FLASH, 8-SOIC
Microchip
49.000 đ/Cái
Hàng còn: 119
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F1509-I/SS, 8-Bit PIC Microcontroller, 20MHz, 14KB FLASH, 20-SSOP
Microchip
59.000 đ/Cái
Hàng còn: 114
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA8515-16PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 40-DIP
Microchip
86.000 đ/Cái
Hàng còn: 85
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATTINY2313A-PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 2KB FLASH, 20-DIP
Microchip
55.000 đ/Cái
Hàng còn: 80
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F887-I/PT, 8-Bit PIC Microcontroller, 20MHz, 14KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
55.000 đ/Cái
Hàng còn: 75
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA328P-PU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 32KB FLASH, 28-DIP
Microchip
85.000 đ/Cái
Hàng còn: 73
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng AT89S8253-24PU, 8-Bit 8051 Microcontroller, 24MHz, 12KB FLASH, 40-DIP
Microchip
65.000 đ/Cái
Hàng còn: 71
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC18F14K22-I/P, PIC Microcontroller, 8-Bit, 64MHz, 16KB FLASH, 20-DIP
Microchip
69.000 đ/Cái
Hàng còn: 60
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATTINY13A-SSU 8-SOIC, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 1KB FLASH
Microchip
23.000 đ/Cái
Hàng còn: 57
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F887-I/P, 8-Bit PIC Microcontroller, 20MHz, 14KB FLASH, 40-DIP
Microchip
66.000 đ/Cái
Hàng còn: 55
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC12F675-I/P, 8-Bit PIC12F Microcontroller, 20MHz, 1.75K FLASH, 8-DIP
Microchip
31.000 đ/Cái
Hàng còn: 54
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA168PA-AU, 8bit AVR Microcontroller, 20MHz, 16kB Flash, 32 Pin TQFP
Microchip
67.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATTINY2313A-SU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 2KB FLASH, 20-SOIC
Microchip
53.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM8S105C6T6 Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 32KB FLASH, 48-LQFP
STMicroelectronics
43.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F100C6T6B, 32-Bit ARM Cortex M3 Microcontroller, 24MHz, 32KB FLASH, 48-LQFP
STMicroelectronics
67.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC12F629-I/SN, 8-Bit PIC Microcontroller, 20MHz, 1.75KB FLASH, 8-SOIC
Microchip
30.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA8515-16AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 16MHz, 8KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
79.000 đ/Cái
Hàng còn: 49
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC12F509-I/SN, 8-Bit PIC Microcontroller, 4MHz, 1.5KB FLASH, 8-SOIC
Microchip
39.000 đ/Cái
Hàng còn: 49
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC12F683T-I/SN, 8-Bit Microcontroller, 20MHz, 3.5KB FLASH, 8-SOIC
Microchip
47.000 đ/Cái
Hàng còn: 48
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F030C8T6, ARM Cortex M0 Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 64KB FLASH, 48-LQFP
STMicroelectronics
34.000 đ/Cái
Hàng còn: 48
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F1829-I/SS, 8-Bit PIC Microcontroller, 32MHz, 14KB FLASH, 20-SSOP
Microchip
43.000 đ/Cái
Hàng còn: 45
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F051C8T6, 32bit ARM Cortex M0 Microcontroller, 48MHz, 64kB Flash, 48-LQFP
STMicroelectronics
77.000 đ/Cái
Hàng còn: 44
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F103VET6, 32-Bit ARM Cortex M3 Microcontroller, 72MHz, 512KB FLASH, 100-LQFP
STMicroelectronics
80.000 đ/Cái
Hàng còn: 44
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng GD32F103C8T6, ARM Cortex M3, 64kB Flash, 48-LQFP
GigaDevice
35.000 đ/Cái
Hàng còn: 39
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F1823-I/SL, 8-Bit PIC Microcontroller, 32MHz, 3.5KB FLASH, 14-SOIC
Microchip
33.000 đ/Cái
Hàng còn: 39
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ATMEGA328P-AU, 8-Bit AVR Microcontroller, 20MHz, 32KB FLASH, 32-TQFP
Microchip
52.000 đ/Cái
Hàng còn: 39
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F887T-I/PT, 8-Bit PIC Microcontroller, 20MHz, 14KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
55.000 đ/Cái
Hàng còn: 38
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F883-I/SO, 8-Bit PIC Microcontroller, 20MHz, 7KB FLASH, 28-SOIC
Microchip
47.000 đ/Cái
Hàng còn: 30
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F100C8T6B 48-LQFP, 32-Bit ARM Cortex M3 Microcontroller, 24MHz, 64KB FLASH, 48-LQFP
STMicroelectronics
60.000 đ/Cái
Hàng còn: 30
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F1828-I/SS, 8-Bit PIC Microcontroller, 32MHz, 7KB FLASH, 20-SSOP
Microchip
47.000 đ/Cái
Hàng còn: 29
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PIC16F877A-I/PT, 8-Bit PIC16F Microcontroller, 20MHz, 14KB FLASH, 44-TQFP
Microchip
117.000 đ/Cái
Hàng còn: 28
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F030F4P6, 32-Bit ARM Cortex M0 Microcontroller, 48MHz, 16KB FLASH, 20-TSSOP
STMicroelectronics
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 28
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat