Latches (14)

Chính hãng 74HC573D,653 IC Latch Transparent D-Type, Tri-State 20-SOIC
NXP
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 196
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4043BE IC Latch Transparent S-R Type, Tri-State 16-DIP
Texas Instruments
14.000 đ/Cái
Hàng còn: 146
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC373N IC Latch Transparent D-Type, Tri-State 20-DIP
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 108
Min: 1
Bội số: 1
NXP
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 66
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 40
Min: 1
Bội số: 1
China SN74LS279AN IC Latch Transparent S-R Type, Standard 16-DIP
Texas Instruments
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 38
Min: 1
Bội số: 1
NXP
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 35
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
11.500 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HCT573N IC Latch Transparent D-Type, Tri-State 20-DIP
Texas Instruments
15.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD74HC573M IC Latch Transparent D-Type, Tri-State 20-SOIC
Texas Instruments
14.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
4.500 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC573N IC Latch Transparent D-Type, Tri-State 20-DIP
NXP
13.500 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
39.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Thương hiệu nổi bật

Đăng nhập

Chat