Mạch Điều Khiển, Giao Tiếp LCD (4)

Thương hiệu: Waveshare
 Xóa tất cả
Chính hãng E-Paper Driver ESP32 WiFi Bluetooth Giao Tiếp SPI, SKU: 15823
Waveshare
280.000 đ/Bộ
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Giao Tiếp LCD E-Paper Cho ESP8266 WiFi, SKU: 14138
Waveshare
248.000 đ/Cái
Hàng còn: 8
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Universal e-Paper Raw Panel Driver HAT Giao Tiếp SPI, SKU: 13512
Waveshare
204.000 đ/Bộ
Hàng còn: 5
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Giao Tiếp LCD E-Paper Cho Arduino NUCLEO Giao Tiếp SPI, SKU: 15082
Waveshare
280.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat