Optocoupler ICs (69)

Chính hãng PC817X2NSZ9F Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel, 4-DIP
2.600 đ/Cái
Hàng còn: 16130
Chính hãng PC817X2NIP0F Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel, 4-SMD
2.800 đ/Cái
Hàng còn: 4508
Chính hãng EL817S Transistor Output Optocouplers 5000Vrms 1 Channel, 4-SMD
1.800 đ/Cái
Hàng còn: 1512
Chính hãng MOC3023M Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 895
Chính hãng PC814 Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel, 4-DIP
Ngõ ra: Transistor, Số chân: 4, Ngõ vào: AC, DC
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 822
Chính hãng MOC3020 Optoisolator Triac Output 5300Vrms 1 Channel, 6-DIP
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 753
Chính hãng MOC3063M Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 487
Chính hãng 4N35SM Optoisolator Transistor With Base Output 4170Vrms 1 Channel, 6-SMD
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 439
Chính hãng 4N35M Optoisolator Transistor With Base Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
7.800 đ/Cái
Hàng còn: 437
Chính hãng TLP127 Optoisolator Darlington Output 2500Vrms 1 Channel, 4-SMD
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 427
Chính hãng TLP521-2 Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 2 Channel, 8-DIP
10.500 đ/Cái
Hàng còn: 363
Taiwan TLP280-1 Transistor Output Optocouplers 2500Vrms 1 Channel, 4-SOP
Ngõ ra: Transistor, Số chân: 4, Ngõ vào: AC, DC
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 362
Chính hãng TLP721F Transistor Output Optocouplers 4000Vrms 1 Channel, 4-DIP
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 343
Chính hãng MOC3021M Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 334
Chính hãng PC921 High Power OPIC Photocoupler 2000Vrms 1 Channel, 8-DIP
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 332
Taiwan Logic Output Optoisolator TLP2362E 3750Vrms 1 Channel, 6-SOIC
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 321
China TLP521-1-CN Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel, 4-DIP
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 311
Chính hãng PC817C Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel, 4-DIP
2.700 đ/Cái
Hàng còn: 285
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 271
Chính hãng MOC3061M Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 223
Chính hãng TLP2362E Logic Output Optoisolator 3750Vrms 1 Channel 6-SOIC
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 210
Chính hãng MOC3021SM Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-SMD
14.000 đ/Cái
Hàng còn: 209
Chính hãng PS2801-4 Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 4 Channel, 16-SOIC
41.000 đ/Cái
Hàng còn: 208
Chính hãng A7840 Transistor Output Optocouplers 3750Vrms 1 Channel, 8-SMD
50.000 đ/Cái
Hàng còn: 199
Chính hãng 6N137 Logic Output Optoisolator 2500Vrms 1 Channel, 8-DIP
15.500 đ/Cái
Hàng còn: 198
Taiwan TLP281-4 Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 4 Channel ,16-SOIC
23.000 đ/Cái
Hàng còn: 183
9.200 đ/Cái
Hàng còn: 179
Chính hãng HCPL2631 Logic Output Optoisolator 2500Vrms 2 Channel, 8-DIP
33.000 đ/Cái
Hàng còn: 175
Chính hãng MOC3041M Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 169
Chính hãng EL6N137 High CMR High Speed TTL Compatible Optocouplers 3750Vrms 1 Channel, 8-DIP
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 164
Chính hãng TLP521-4X Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 4 Channel, 16-DIP
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 164
Chính hãng TLP187 Optoisolator Darlington Output 3750Vrms 1 Channel, SOP-4
12.500 đ/Cái
Hàng còn: 161
Chính hãng TLP521-1(GB) Transistor Output Optocouplers 2500Vrms 1 Channel, 4-DIP
19.000 đ/Cái
Hàng còn: 159
Chính hãng 6N137-SMD Logic Output Optoisolator 2500Vrms 1 Channel, 8-SMD
Ngõ ra: Open Collector, Logic Gate, Số chân: 8
19.000 đ/Cái
Hàng còn: 152
Chính hãng HCPL2530 Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 2 Channel, 8-DIP
36.000 đ/Cái
Hàng còn: 150
Chính hãng PC817-4 Transistor Output Optocouplers 5000Vrms 4 Channel, 16-DIP
18.000 đ/Cái
Hàng còn: 128
Chính hãng CNY17F3M Transistor Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 117
Chính hãng EL6N137S-SMD Logic Output Optoisolator 2500Vrms 1 Channel, 8-SMD
Ngõ ra: Open Collector, Logic Gate, Số chân: 8
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 86
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 86
Chính hãng EL357N-G Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel, 4-SMD
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 81

Đăng nhập

Chat