Optocoupler ICs (96)

Chính hãng PC817X2NSZ9F Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel, 4-DIP
Sharp Microelectronics
2.600 đ/Cái
Hàng còn: 12.121
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PC817C Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel, 4-DIP
Sharp Microelectronics
2.700 đ/Cái
Hàng còn: 3.795
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PC817X2NIPW Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel, SOP-4
Sharp Microelectronics
2.800 đ/Con
Hàng còn: 3.213
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP127 Optoisolator Darlington Output 2500Vrms 1 Channel, 4-SMD
Toshiba
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 2.908
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng EL817S Transistor Output Optocouplers 5000Vrms 1 Channel, 4-SMD
Everlight
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 2.102
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng EL357N-G Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel, 4-SMD
Everlight
1.800 đ/Con
Hàng còn: 1.445
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng EL817C Transistor Output Optocouplers 5000Vrms 1 Channel, 4-DIP
Everlight
1.500 đ/Con
Hàng còn: 943
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MOC3023M Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
On Semiconductor
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 747
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MOC3020 Optoisolator Triac Output 5300Vrms 1 Channel, 6-DIP
Fairchild
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 511
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng EL1018 Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-SOP
Toshiba
1.200 đ/Con
Hàng còn: 485
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MOC3063M Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
On Semiconductor
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 443
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PC921 High Power OPIC Photocoupler 2000Vrms 1 Channel, 8-DIP
Sharp Microelectronics
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 320
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 4N35SM Optoisolator Transistor With Base Output 4170Vrms 1 Channel, 6-SMD
Fairchild
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 317
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP785 Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD
Toshiba
2.500 đ/Con
Hàng còn: 300
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HCPL2530 Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 2 Channel, 8-DIP
On Semiconductor
25.000 đ/Cái
Hàng còn: 300
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP521-2 Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 2 Channel, 8-DIP
Isocom
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 296
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MOC3021SM Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-SMD
On Semiconductor
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 283
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP721F Transistor Output Optocouplers 4000Vrms 1 Channel, 4-DIP
Toshiba
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 278
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 6N137M Logic Output Optoisolator 2500Vrms 1 Channel, 8-DIP
On Semiconductor
15.500 đ/Cái
Hàng còn: 260
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP120GB Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel, 4-SMD
Toshiba
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 245
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng EL354N Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-SOP
Everlight
2.500 đ/Con
Hàng còn: 244
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP521-1(GB) Transistor Output Optocouplers 2500Vrms 1 Channel, 4-DIP
Toshiba
19.000 đ/Cái
Hàng còn: 242
Min: 1
Bội số: 1
Taiwan TLP281-4 Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 4 Channel ,16-SOIC
Toshiba
23.000 đ/Cái
Hàng còn: 235
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP2362(TPL,E(T) Logic Output Optoisolator 3750Vrms 1 Channel SO6-5
Toshiba
9.000 đ/Con
Hàng còn: 231
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 4N35M Optoisolator Transistor With Base Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
On Semiconductor
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 215
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PC814 Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel, 4-DIP
Sharp Microelectronics
3.500 đ/Con
Hàng còn: 208
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng EL6N137 High CMR High Speed TTL Compatible Optocouplers 3750Vrms 1 Channel, 8-DIP
Everlight
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 207
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CYTLP127 Optoisolator Darlington Output 3700Vrms 1 Channel, 4-SOP
OCIC
4.500 đ/Con
Hàng còn: 196
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 6N136 OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 8DIP
Everlight
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 180
Min: 1
Bội số: 1
China TLP521-1-CN Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel, 4-DIP
Toshiba
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 178
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP185 Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 4-SOP
Toshiba
3.000 đ/Con
Hàng còn: 177
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP521-4X Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 4 Channel, 16-DIP
Isocom
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 176
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MOC3061M Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
On Semiconductor
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 174
Min: 1
Bội số: 1
Fairchild
9.200 đ/Cái
Hàng còn: 173
Min: 1
Bội số: 1
Taiwan TLP280-4 Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 4 Channel, 16-SOIC
Toshiba
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 154
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MOC3041M Optoisolator Triac Output 4170Vrms 1 Channel, 6-DIP
On Semiconductor
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 151
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng EL6N137S-SMD Logic Output Optoisolator 2500Vrms 1 Channel, 8-SMD
Everlight
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 150
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TLP250(F) Logic Output Optocouplers 2500Vrms 1 Channel, 8-DIP
Toshiba
21.000 đ/Con
Hàng còn: 150
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HCPL-7840 Transistor Output Optocouplers 3750Vrms 1 Channel, 8-SMD
Broadcom/AVAGO
50.000 đ/Cái
Hàng còn: 149
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MOC3063S Optoisolator Triac Output 5000Vrms 1 Channel, 6-SMD
Lite-On Technology
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 146
Min: 1
Bội số: 1
Thương hiệu nổi bật

Đăng nhập

Chat