Programmable Timers and Oscillators (9)

Chính hãng NE555D IC Timer Circuit 100kHz 8-SOIC
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 1279
Chính hãng NE555P IC Timer Circuit 100kHz 8-DIP
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 651
China NE556N IC Timer Circuit 100kHz 14-DIP
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 212
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
23.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
1.900 đ/Cái
Hết hàng
1.800 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp: 4.5-16VDC
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp: 4.5-16VDC
19.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat