Raspberry Pi (80)

OEM
4.000 đ/Bộ(3cái)
Hàng còn: 185
Min: 1
Bội số: 1
Element14
25.000 đ/Hộp
Hàng còn: 106
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Raspberry Pi Pico RP2040
Raspberry Pi
121.000 đ/Cái
Hàng còn: 100
Min: 1
Bội số: 1
OEM
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 95
Min: 1
Bội số: 1
OEM
12.000 đ/Bộ(3cái)
Hàng còn: 88
Min: 1
Bội số: 1
OEM
61.000 đ/Hộp
Hàng còn: 57
Min: 1
Bội số: 1
OEM
7.500 đ/Bộ(3cái)
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
OEM
45.000 đ/Hộp
Hàng còn: 37
Min: 1
Bội số: 1
OEM
6.000 đ/Bộ(2cái)
Hàng còn: 31
Min: 1
Bội số: 1
OEM
168.000 đ/Hộp
Hàng còn: 29
Min: 1
Bội số: 1
OEM
72.000 đ/Hộp
Hàng còn: 26
Min: 1
Bội số: 1
OEM
76.000 đ/Cái
Hàng còn: 26
Min: 1
Bội số: 1
OEM
23.000 đ/Bộ(3cái)
Hàng còn: 24
Min: 1
Bội số: 1
OEM
112.000 đ/Cái
Hàng còn: 18
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Raspberry Pi Pico W RP2040 Wifi + Bluetooth, SKU: 23108
Raspberry Pi
233.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test Raspberry Pi 3 Model B+ BCM2837B0
Raspberry Pi
1.599.000 đ/Cái
Hàng còn: 16
Min: 1
Bội số: 1
OEM
29.000 đ/Hộp
Hàng còn: 15
Min: 1
Bội số: 1
OEM
69.000 đ/Cái
Hàng còn: 13
Min: 1
Bội số: 1
OEM
309.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Raspberry Pi 4 Model B 4GB
Element14
1.839.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
Raspberry Pi
45.000 đ/Hộp
Hàng còn: 8
Min: 1
Bội số: 1
OEM
74.000 đ/Cái
Hàng còn: 8
Min: 1
Bội số: 1
OEM
299.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Min: 1
Bội số: 1
OEM
162.000 đ/Hộp
Hàng còn: 7
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Board mở rộng ADC/DAC Cho Raspberry Pi, SKU: 11010
Waveshare
777.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Min: 1
Bội số: 1
OEM
203.000 đ/Hộp
Hàng còn: 5
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Module Relay Mở Rộng Cho Raspberry Pi, SKU: 11638
Waveshare
307.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng ARPI600 Raspberry Pi Expansion Board, SKU: 10042
Waveshare
333.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Pioneer600 Raspberry Pi Expansion Board, SKU: 11179
Waveshare
714.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RPi Touch Keypad, SKU: 10232
Waveshare
147.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LED Matrix Cho Raspberry Pi, SKU: 9862
Waveshare
151.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng DVK512 Raspberry Pi Expansion Board, SKU: 9153
Waveshare
340.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng-Bao test ADS1115 Mạch Chuyển Đổi ADC Raspberry Pi
OEM
184.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
OEM
705.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch LED Hồng Ngoại (B) 850nm, SKU: 10670
Waveshare
91.000 đ/Cái
Hàng còn: 1
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Raspberry Pi Pico RP2040 Cổng Type-C
Raspberry Pi
131.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Raspberry Pi 5 8GB
Element14
2.960.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng Raspberry Pi 5 4GB
Element14
2.090.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RP2040-One Mạch MCU Flash 4MB Dựa Trên Raspberry Pi RP2040, SKU: 22809
Waveshare
125.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RP2040-Tiny-Kit Board Phát Triển Raspberry Pi, SKU: 24665
Waveshare
125.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat