Shift Registers (24)

Chính hãng 74HC595D IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SOIC
FM Superchip
3.000 đ/Con
Hàng còn: 2.496
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC165D,653 IC Shift Register 1 Element 8 Bit, Complementary 16-SOIC
NXP
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 228
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC164N,652 IC Shift Register 1 Element 8 Bit, Push-Pull 14-DIP
NXP
8.500 đ/Cái
Hàng còn: 181
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4015BE IC Shift Register 2 Element 4 Bit, Push-Pull 16-DIP
Texas Instruments
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 181
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC164D,653 IC Shift Register 1 Element 8 Bit, Push-Pull 14-SOIC
NXP
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 168
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC595N IC Shift Register 1 Element 8 Bit, Tri-State 16-DIP
Texas Instruments
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 150
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 147
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC595PW,118 IC Shift Register 8-Bit 16-TSSOP
Nexperia
4.000 đ/Con
Hàng còn: 143
Min: 1
Bội số: 1
China 74HC595N-CN IC Shift Register 1 Element 8 Bit, Tri-State 16-DIP
Texas Instruments
4.500 đ/Con
Hàng còn: 70
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 41
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HEF4021BP,652 IC Shift Register 1 Element 8 Bit , Push-Pull 16-DIP
NXP
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 37
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC165N,652 IC Shift Register 1 Element 8 Bit, Complementary 16-DIP
NXP
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 28
Min: 1
Bội số: 1
NXP
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 24
Min: 1
Bội số: 1
Renesas
8.000 đ/Con
Hàng còn: 16
Min: 1
Bội số: 1
Toshiba
125.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC595AG IC SHIFT REGISTER 8BIT  SOP-16
UTC
3.000 đ/Con
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
China CD4094BE-CN IC Shift Register Element 8 Bit, Tri-State 16-DIP
Texas Instruments
5.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4021BE IC Shift Register 1 Element 8 Bit, Push-Pull 16-DIP
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4094BE IC Shift Register Element 8 Bit, Tri-State 16-DIP
Texas Instruments
11.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
9.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC595D,118 IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SOIC
Nexperia
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
20.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Thương hiệu nổi bật

Đăng nhập

Chat