Arduino (45)

Arduino là một nền tảng mã nguồn mở phần cứng và phần mềm. Phần cứng Arduino (các board mạch vi xử lý) được tạo ra tại thị trấn Ivrea ở Ý, nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với nhau hoặc với môi trường được thuận lợi hơn. Phần cứng bao gồm một ... Xem thêm

Arduino là một nền tảng mã nguồn mở phần cứng và phần mềm. Phần cứng Arduino (các board mạch vi xử lý) được tạo ra tại thị trấn Ivrea ở Ý, nhằm xây dựng các ứng dụng tương tác với nhau hoặc với môi trường được thuận lợi hơn. Phần cứng bao gồm một board mạch nguồn mở được thiết kế trên nền tảng vi xử lý AVR Atmel 8bit, hoặc ARM Atmel 32-bit. Những Model hiện tại được trang bị gồm 1 cổng giao tiếp USB, 6 chân đầu vào analog, 14 chân I/O kỹ thuật số tương thích với nhiều board mở rộng khác nhau.

 

Được giới thiệu vào năm 2005, Những nhà thiết kế của Arduino cố gắng mang đến một phương thức dễ dàng, ít tốn kém cho những người yêu thích, sinh viên và giới chuyên nghiệp để tạo ra những thiết bị có khả năng tương tác với môi trường thông qua các cảm biến và các cơ cấu chấp hành. Những ví dụ phổ biến cho những người yêu thích mới bắt đầu bao gồm các robot đơn giản, điều khiển nhiệt độ và phát hiện chuyển động. Đi cùng với nó là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chạy trên các máy tính cá nhân thông thường và cho phép người dùng viết các chương trình cho Aduino bằng ngôn ngữ C hoặc C++.

 

Một mạch Arduino bao gồm một vi điều khiển AVR với nhiều linh kiện bổ sung giúp dễ dàng lập trình và có thể mở rộng với các mạch khác. Một khía cạnh quan trọng của Arduino là các kết nối tiêu chuẩn của nó, cho phép người dùng kết nối với CPU của board với các module thêm vào có thể dễ dàng chuyển đổi, được gọi là shield. Vài shield truyền thông với board Arduino trực tiếp thông qua các chân khác nhau, nhưng nhiều shield được định địa chỉ thông qua serial bus I²C-nhiều shield có thể được xếp chồng và sử dụng dưới dạng song song. Arduino chính thức thường sử dụng các dòng chip megaAVR, đặc biệt là ATmega8, ATmega168, ATmega328, ATmega1280, và ATmega2560. Một vài các bộ vi xử lý khác cũng được sử dụng bởi các mạch Aquino tương thích. Hầu hết các mạch gồm một bộ điều chỉnh tuyến tính 5V và một thạch anh dao động 16 MHz (hoặc bộ cộng hưởng ceramic trong một vài biến thể), mặc dù một vài thiết kế như LilyPad chạy tại 8 MHz và bỏ qua bộ điều chỉnh điện áp onboard do hạn chế về kích cỡ thiết bị. Một vi điều khiển Arduino cũng có thể được lập trình sẵn với một boot loader cho phép đơn giản là upload chương trình vào bộ nhớ flash on-chip, so với các thiết bị khác thường phải cần một bộ nạp bên ngoài. Điều này giúp cho việc sử dụng Arduino được trực tiếp hơn bằng cách cho phép sử dụng 1 máy tính gốc như là một bộ nạp chương trình.

 

Theo nguyên tắc, khi sử dụng ngăn xếp phần mềm Arduino, tất cả các board được lập trình thông qua một kết nối RS-232, nhưng cách thức thực hiện lại tùy thuộc vào đời phần cứng. Các board Serial Arduino có chứa một mạch chuyển đổi giữa RS232 sang TTL. Các board Arduino hiện tại được lập trình thông qua cổng USB, thực hiện thông qua chip chuyển đổi USB-to-serial như là FTDI FT232. Vài biến thể, như Arduino Mini và Boarduino không chính thức, sử dụng một board adapter hoặc cáp nối USB-to-serial có thể tháo rời được, Bluetooth hoặc các phương thức khác. (Khi sử dụng một công cụ lập trình vi điều khiển truyền thống thay vì ArduinoIDE, công cụ lập trình AVR ISP tiêu chuẩn sẽ được sử dụng.)

Thu gọn

Bộ Combo Xe Điều Khiển 4 Động Cơ

Board chính: Arduino Uno R3 SMD, Bộ kít xe điều khiển thông minh, dùng trong học tập

449,000 đ/Bộ

Hàng còn: 11 Bộ

Arduino Pro Mini ATmega328P 3.3V 8Mhz V2

Điện áp: 3.3~12 VDC, tần số: 8MHz

44,000 đ/Cái

Arduino Uno R3 - ATmega328

IC ATMEGA328, IC ATMEGA16U2 giao tiếp USB

98,000 đ/Cái

Hàng còn: 267 Cái

Arduino Leonardo R3 ATMEGA32U4

ATMEGA32U4, SRAM: 2.5 KB, EEPROM: 1 KB, Clock Speed: 16 MHz

113,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

Arduino Nano Every ATMEGA4808

IC ATMEGA4808, nguồn: 5VDC (MicroUSB)

189,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

Arduino Due R3 AT91SAM3X8E

ARM Cortex-M3 CPU, 84Mhz, 96 KBytes SRAM

329,000 đ/Cái

Arduino Uno WiFi R3 ATmega328 ESP8266

Điện áp: 6-9VDC, giao tiếp CH340G

147,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

BLE-Nano Arduino ATMEGA328 Tích Hợp CC2540

Điện áp: 7-12VDC, 5V từ cổng microUSB, SRAM 2KB, EEPROM 1KB

270,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Nano V3 ATMEGA168 CH340 5V 16Mhz

Nguồn vào: 6-12VDC, giao tiếp UART, ngõ ra: 5V/800mA, 3.3V/180mA

54,000 đ/Cái

Hàng còn: 51 Cái

RF-Nano Arduino ATMEGA328 nRF24L01

Nguồn: 5V, microUSB, wireless Nrf24L01 + 2.4G, Flash 32Kb

199,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Mini ATTINY85 MicroUSB For Arduino

Cấp nguồn qua USB hoặc nguồn 7-12VDC, giao tiếp SPI/TWI

43,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

DHT11 LM35 Mạch Chức Năng Arduino

Mạch tích hợp nhiều module cho Arduino Uno, Mega2560

83,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Arduino Pro Micro ATMEGA32U4

5V/16MHz, 16MHz 32KB (16K x 16) FLASH

99,000 đ/Cái

Pro Mini ATmega328P 5V 16MHz

Nguồn: 3.3~12 VDC

44,000 đ/Cái

Arduino Micro Leonardo Mini ATmega32u4

16MHz, nguồn: 7-12VDC, SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4)

175,000 đ/Cái

Arduino MEGA2560 ADK

Arduino Mega ADK R3, SRAM: 8 KB, EEPROM: 4 KB

399,000 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái

Arduino Leonardo MiniUSB Atmega32U4

Nguồn: 5VDC, 10 digital IO, Flash: 32Kb

167,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Arduino ATTiny85 USB

Nguồn USB: 5VDC hoặc 7-35VDC, 8Kb bộ nhớ flash

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 57 Cái

Arduino ATTiny85 LilyTiny

Nguồn USB: 5VDC hoặc 6-9VDC từ Vin, 8Kb bộ nhớ flash

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Arduino Nano Mini LGT8F328P 16MHz

Nguồn: 3.3V hoặc 5V, MCU: LGT8F328P, giao tiếp: UART, I2C, SPI

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Arduino Pro MiniEVB 5V LGT8F328P-SSOP20 16MHz

Điện áp làm việc: 5VDC, bộ nhớ flash: 32KByte

21,000 đ/Cái

Mạch ATtiny13

Nguồn: 3.3VDC hoặc 5VDC, IC chính: ATtiny13

159,000 đ/Cái

Arduino Nano 3.0 LGT8F328P

Vi điều khiển: LGT8F328P, nguồn cấp: 3.3VDC, 5VDC

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Bộ Kit Học Tập Arduino UNO R3 SMD

Bộ module hỗ trợ thực hanh Arduino UNO R3

425,000 đ/Bộ

Pro Mini ATmega328P 5V Có Thạch Anh Ngoài 16MHz V3

Nguồn: 5VDC, Atmega328P, size: 33x18mm

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Uno R3 ATmega328-SMD CH340

ATmega328P-AU, IC CH340 giao tiếp USB, nguồn: 5VDC

67,000 đ/Cái

Hàng còn: 118 Cái

Ardruino MH-Tiny ATTINY88 Digispark 16MHz

26 chân PWM, 8 chân ADC

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Arduino Pro Mini ATmega328P 5V 16Mhz V2

ATmega328P, điện áp cấp: 5~12 VDC, tần số dao động 16MHz

44,000 đ/Cái

VS1053 MP3 Shield Cho Arduino Mega UNO

Nguồn: 5VDC, giao tiếp SPI, microSD, Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Arduino MEGA2560 R3 CH340

54 chân I/O, 16 analog inputs, 4 UARTs, 16MHz, SRAM 8KB, EEPROM 4KB

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 167 Cái

Lilypad Arduino ATmega328P 16MHz

Điện áp cấp: 2.7~5.5 VDC

51,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Wemos Arduino Mega2560 R3 Wifi Esp8266

Nguồn: 6-16VDC, bộ nhớ flash ESP8266: 32Mb

245,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Arduino Nano ATMEGA328 V3

V3.0 CH340 5VDC, hỗ trợ Win7, Win8

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 142 Cái

Arduino Esplora ATmega32U4

ATmega32U4, Flash: 32KB, SRAM: 2.5KB

505,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Arduino MEGA2560 R3

54 chân I/O, 16 chân input analog, 4 UARTs, 16 MHz, SRAM 8KB, EEPROM 4KB

205,000 đ/Cái

Hàng còn: 237 Cái

Arduino USB Host Shield

USB 2.0, tương thích chuẩn: 5V và 3.3V

159,000 đ/Cái

Mạch Pro Mega2560 USB CH340G

Nguồn MicroUSB: 5VDC, 16MHz, 16 analog input, 14PWM

163,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Arduino Pro Mini ATmega328P 3.3V 16Mhz

Điện áp: 3.3~12 VDC, tần số: 8MHz

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 76 Cái

Vỏ Nhựa Arduino MEGA2560 R3

Chất liệu nhựa, dùng cho MEGA2560 R3

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

Vỏ Nhựa Arduino UNO R3

Vỏ nhựa board Arduino UNO

13,000 đ/Hộp

Hàng còn: 57 Hộp
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký