Buffers, Line Drivers (42)

Chính hãng 74HC244D,653 IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 20-SOIC
Nexperia
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 941
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC125N IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 14-DIP
Texas Instruments
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 587
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 356
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC541N,652 IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 20-DIP
NXP
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 325
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS07D IC Buffer Non-Inverting Open Collector Output, 14-SOIC
Texas Instruments
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 324
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 266
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HD74HC125P IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 14-DIP
Renesas
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 222
Min: 1
Bội số: 1
NXP
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 222
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC541D,653 IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 20-SOIC
NXP
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 218
Min: 1
Bội số: 1
Fairchild
8.500 đ/Cái
Hàng còn: 209
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS125AD IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 14-SOIC
Texas Instruments
9.500 đ/Cái
Hàng còn: 207
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HD74HC244P IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 20-DIP
Renesas
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 200
Min: 1
Bội số: 1
Nexperia
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 198
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4503BE IC Buffer Non-Inverting Push-Pull Output, 16-DIP
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 198
Min: 1
Bội số: 1
NXP
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 159
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC125D,653 IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 14-SOIC
NXP
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 123
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4050BM/TR IC Buffer Non-Inverting Push-Pull Output, 16-SOIC
HGSEMI
4.000 đ/Con
Hàng còn: 121
Min: 1
Bội số: 1
Toshiba
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 101
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 99
Min: 1
Bội số: 1
Toshiba
22.000 đ/Cái
Hàng còn: 64
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 30
Min: 1
Bội số: 1
NXP
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 22
Min: 1
Bội số: 1
NXP
6.400 đ/Cái
Hàng còn: 11
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
32.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Diodes Inc
10.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Diodes Inc
3.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Diodes Inc
10.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Cypress
67.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Analog Devices
157.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Analog Devices
146.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
91.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4050BM IC Buffer Non-Inverting Push-Pull Output, 16-SOIC
Texas Instruments
11.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HGSEMI CD4050BE IC Buffer Non-Inverting Push-Pull Output, 16-DIP
HGSEMI
2.800 đ/Con
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
3.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
7.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC240N IC Buffer Inverting Element 3-State Output, 20-DIP
Texas Instruments
20.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
19.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC244N IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 20-DIP
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
21.900 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74LV125PW,118 IC Buffer Non-Inverting 3-State Output, 14-TSSOP
NXP
9.500 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Thương hiệu nổi bật

Đăng nhập

Chat