Điện Trở Xuyên Lỗ (965)

Điện trở xuyên lỗ (điện trở cắm) có giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ (điện trở cắm) có giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 538
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 536
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 534
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 532
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 520
OEM
460 đ/Con
Hàng còn: 515
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 508
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 502
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 500
OEM
580 đ/Cái
Hàng còn: 499
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 497
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 491
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 486
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 485
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 476
OEM
460 đ/Con
Hàng còn: 473
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 468
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 460
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 459
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 448
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 447
OEM
460 đ/Con
Hàng còn: 444
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 439
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 435
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 431
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 431
OEM
460 đ/Con
Hàng còn: 430
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 429
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 429
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 428
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 427
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 425
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 418
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 415
OEM
460 đ/Con
Hàng còn: 414
OEM
1.390 đ/Cái
Hàng còn: 400
OEM
1.390 đ/Con
Hàng còn: 393
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 391
OEM
460 đ/Con
Hàng còn: 385
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 381

Đăng nhập

Chat