Điện Trở Xuyên Lỗ (965)

Điện trở xuyên lỗ (điện trở cắm) có giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ (điện trở cắm) có giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 268
Chính hãng TR35-25R-1% Điện Trở Film 25 Ohm 35W 1%
OEM
53.000 đ/Cái
Hàng còn: 266
OEM
1.900 đ/Cái
Hàng còn: 266
OEM
1.390 đ/Con
Hàng còn: 265
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 265
OEM
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 261
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 260
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 259
OEM
1.750 đ/Con
Hàng còn: 258
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 257
OEM
460 đ/Con
Hàng còn: 255
OEM
580 đ/Cái
Hàng còn: 251
OEM
1.390 đ/Con
Hàng còn: 251
OEM
1.390 đ/Con
Hàng còn: 249
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 246
OEM
1.750 đ/Con
Hàng còn: 244
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 242
OEM
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 239
OEM
1.390 đ/Cái
Hàng còn: 236
OEM
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 235
OEM
580 đ/Con
Hàng còn: 233
OEM
1.750 đ/Con
Hàng còn: 233
OEM
1.900 đ/Cái
Hàng còn: 232
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 232
OEM
1.900 đ/Cái
Hàng còn: 231
OEM
1.390 đ/Cái
Hàng còn: 228
OEM
480 đ/Con
Hàng còn: 226
OEM
1.390 đ/Con
Hàng còn: 220
OEM
1.390 đ/Con
Hàng còn: 219
OEM
1.900 đ/Cái
Hàng còn: 218
OEM
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 216
OEM
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 216
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 216
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 214
OEM
1.850 đ/Gói(10con)
Hàng còn: 214
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 214
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 213
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 212
OEM
1.900 đ/Cái
Hàng còn: 212
OEM
2.000 đ/Gói(50con)
Hàng còn: 211

Đăng nhập

Chat