Inverters (45)

74HC08D

Logic Gates Quad 2-input NAND gate

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 138

HEF4093BT

IC SCHM TRIG NAND QD 2IN 14SOIC

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 242

74HC86D

IC GATE EXCLUSIVE OR QUAD 14SOIC

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 616

CD4078BE

NOR/OR Gate Configurable 1 Circuit 8 Input 14-PDIP

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 48

CD4012BE

NAND Gate IC 2 Channel - 14-PDIP

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 243

MC74HC14

Inverters 2-6V Hex CMOS Schmitt Trigger

4,900 đ/Cái

HEF4051BT

IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 97

TC7W04FU

IC INVERTER TRIPLE 74HC04 8-SSOP

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 9

HEF4049BP

Hex inverting buffers

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 189

SN74HC02N

IC GATE NOR 4CH 2-INP 14-DIP, NOR Gate IC 4 Channel

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 50

CD4081BM

IC GATE AND 4CH 2-INP 14-SOIC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 117

74HC14D

IC HEX INVERTER SCHM TRIG 14SOIC

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 2000

HEF4011BP

IC GATE NAND QUAD 2INPUT 14DIP

11,500 đ/Cái

Hàng còn: 60

HD74HC04P

Inverter 6-Element CMOS 14-Pin PDIP

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 87

74HC08N

IC GATE AND QUAD 2INPUT 14DIP

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 183

HD74LS86P

Quadruple 2-input Exclusive-OR Gates

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 14

HEF4073BP

IC TRIPLE 3-IN AND GATE 14-DIP

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 153

HD74HC32P

OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin PDIP

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 155

SN74HC540N

IC INVERTER 8-INPUT 20DIP

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 164

74HCT14D

IC HEX INVERTER/SCHM TRIG 14SOIC

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 100

74HC02D

IC GATE NOR QUAD 2INPUT 14SOIC

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 479

74HC04D

IC INVERTER HEX TTL/LSTTL 14SOIC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 339

SN74AC00N

IC QUAD 2IN POS NAND GATE 14-DIP

8,600 đ/Cái

SN7402N

IC QUAD 2IN POS-NOR GATE 14-DIP

19,500 đ/Cái

HEF4049BT

Buffer, Inverting, 6 Gate, 1 Input, 4.5V to 15.5V, SOIC-16

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 72

SN7404N

IC HEX INVERTER 14-DIP

8,000 đ/Cái

SN7406N

IC INVERTER HEX 1INPUT 14DIP

15,500 đ/Cái

Hàng còn: 190

SN74HC11N

IC TRIPLE 3-IN AND GATE 14-DIP

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 66

HEF4068BP

IC 8INPUT NAND GATE 14DIP

9,500 đ/Cái

74HC32AP

IC GATE OR QUAD 2INP 14-DIP

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 183

74HC132D

NAND GATE IC, 74HC CMOS, SOIC14

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 368

CD4001BE

IC GATE NOR 4CH 2-INP 14-DIP

11,500 đ/Cái

Hàng còn: 70

CD4011BE

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 160

74HC86N

IC GATE XOR 4CH 2-INP 14-DIP

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 164

74HC132N

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 180

CD4049UBCN

Inverter IC 6 Channel 16-PDIP

18,000 đ/Cái

SN74HC14N

IC HEX SCHMITT-TRIG INV 14-DIP

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 192

CD4081BD

IC 2-IN AND GATE QUAD 14-DIP

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 26

CD4072BE

Logic Gates Dual 4-Input

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 200

74HC32D

IC GATE OR 4CH 2-INP 14-SO

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 274
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký