Inverters (44)

74HC08D

Logic Gates Quad 2-input NAND gate

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 246 Cái

HEF4093BT

IC SCHM TRIG NAND QD 2IN 14SOIC

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 261 Cái

74HC86D

IC GATE EXCLUSIVE OR QUAD 14SOIC

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 630 Cái

MC74HC14

Inverters 2-6V Hex CMOS Schmitt Trigger

4,900 đ/Cái

HEF4051BT

IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 97 Cái

TC7W04FU

IC INVERTER TRIPLE 74HC04 8-SSOP

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

HEF4049BP

Hex inverting buffers

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 197 Cái

SN74HC02N

IC GATE NOR 4CH 2-INP 14-DIP, NOR Gate IC 4 Channel

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 119 Cái

CD4081BM

IC GATE AND 4CH 2-INP 14-SOIC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 122 Cái

74HC14D

IC HEX INVERTER SCHM TRIG 14SOIC

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 563 Cái

HEF4011BP

IC GATE NAND QUAD 2INPUT 14DIP

11,500 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

HD74HC04P

Inverter 6-Element CMOS 14-Pin PDIP

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 122 Cái

74HC08N

IC GATE AND QUAD 2INPUT 14DIP

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

HD74HC14P

Hex Schmitt-Triggered Inverters, DIP14

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

HD74LS86P

Quadruple 2-input Exclusive-OR Gates

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

HEF4073BP

IC TRIPLE 3-IN AND GATE 14-DIP

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 153 Cái

HD74HC32P

OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin PDIP

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 162 Cái

SN74HC540N

IC INVERTER 8-INPUT 20DIP

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 173 Cái

74HCT14D

IC HEX INVERTER/SCHM TRIG 14SOIC

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 124 Cái

74HC02D

IC GATE NOR QUAD 2INPUT 14SOIC

2,700 đ/Cái

Hàng còn: 526 Cái

74HC04D

IC INVERTER HEX TTL/LSTTL 14SOIC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 540 Cái

SN74AC00N

IC QUAD 2IN POS NAND GATE 14-DIP

8,600 đ/Cái

SN7402N

IC QUAD 2IN POS-NOR GATE 14-DIP

19,500 đ/Cái

HEF4049BT

Buffer, Inverting, 6 Gate, 1 Input, 4.5V to 15.5V, SOIC-16

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 74 Cái

SN7404N

IC HEX INVERTER 14-DIP

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 101 Cái

SN7406N

IC INVERTER HEX 1INPUT 14DIP

15,500 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

SN74HC11N

IC TRIPLE 3-IN AND GATE 14-DIP

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 90 Cái

HEF4068BP

IC 8INPUT NAND GATE 14DIP

9,500 đ/Cái

74HC32AP

IC GATE OR QUAD 2INP 14-DIP

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 196 Cái

74HC132D

NAND GATE IC, 74HC CMOS, SOIC14

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 396 Cái

CD4001BE

IC GATE NOR 4CH 2-INP 14-DIP

11,500 đ/Cái

Hàng còn: 99 Cái

CD4011BE

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 242 Cái

74HC86N

IC GATE XOR 4CH 2-INP 14-DIP

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 170 Cái

74HC132N

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 184 Cái

CD4049UBCN

Inverter IC 6 Channel 16-PDIP

18,000 đ/Cái

SN74HC14N

IC HEX SCHMITT-TRIG INV 14-DIP

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

CD4081BD

IC 2-IN AND GATE QUAD 14-DIP

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 45 Cái

CD4072BE

Logic Gates Dual 4-Input

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 205 Cái

74HC32D

IC GATE OR 4CH 2-INP 14-SO

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 299 Cái

CD4075BE

Logic Gates Dual 3-Input

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 76 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký