Inverters (19)

Chính hãng 74HC04D,653 IC Hex Inverter, 14-SOIC
NXP
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 1.871
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC14D,652 Hex Schmitt Trigger Inverter, 14-SOIC
NXP
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 923
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HCT14D,653 IC Hex Schmitt Trigger Inverter, 14-SOIC
NXP
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 300
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HEF4049BT,653 IC Inverter 6 Input, 16-SOIC
NXP
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 255
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS04N IC Hex Inverter, 14-DIP
Texas Instruments
13.000 đ/Cái
Hàng còn: 174
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4007UBE IC Inverter, 14-DIP
Texas Instruments
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 151
Min: 1
Bội số: 1
NXP
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 151
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 111
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC14N IC Hex Schmitt Trigger Inverter, 14-DIP
Texas Instruments
11.500 đ/Cái
Hàng còn: 105
Min: 1
Bội số: 1
Toshiba
7.700 đ/Cái
Hàng còn: 87
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN7406N IC Hex Inverter, 14-DIP
Texas Instruments
12.800 đ/Cái
Hàng còn: 86
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 57
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 50
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC14G Hex Schmitt Trigger Inverter, 14-SOIC
UTC
3.000 đ/Con
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TAEJIN Tech 74HC04D IC Hex Inverter SOP-14
HTC Korea TAEJIN Tech
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
4.900 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Toshiba
20.700 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Fairchild
20.700 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HD74HC04P IC Inverter CMOS, 14-DIP
Hitachi
13.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Thương hiệu nổi bật

Đăng nhập

Chat