Logic Gates (39)

SN74LS10N

IC GATE NAND 3CH 3-INP 14DIP

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 97

MC74HC08A

Logic Gates 2-6V Quad 2-Input AND

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 199

MC74HC00A

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC

5,200 đ/Cái

Hàng còn: 3

MM74HC132M

IC GATE NAND SCHMITT 4CH 14SOIC

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 49

SN74LS30N

IC GATE NAND 1CH 8-INP 14-DIP

5,000 đ/Cái

SN74LS30D

IC GATE NAND 1CH 8-INP 14-SOIC

3,500 đ/Cái

74HC00N

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 113

SN74LS377N

IC D-TYPE POS TRG SNGL 20DIP

8,000 đ/Cái

SN74LS05N

IC HEX INVERTER W/OC 14-DIP

7,000 đ/Cái

SN74LS06N

IC INVERTER HEX 1-INPUT 14DIP

7,000 đ/Cái

MC74HC08ADG

IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOIC

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 1

SN74LS86AN

IC GATE XOR 4CH 2-INP 14-DIP

6,000 đ/Cái

CD4040BE

IC 12BIT BIN RIPPL COUNTER 16DIP

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 69

SN74LS93N

IC 4-BIT BINARY COUNTER 14-DIP

12,000 đ/Cái

SN74LS93D

IC 4-BIT BINARY COUNTER 14-SOIC

7,000 đ/Cái

SN74LS00N

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 150

SN74LS08N

IC GATE AND 4CH 2-INP 14-DIP

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 119

SN74HC136

TTL QUAD EXCLUSIVE DIP14

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 24

SN74LS11N

IC GATE AND 3CH 3-INP 14-DIP

6,000 đ/Cái

SN74LS32N

IC GATE OR 4CH 2-INP 14-DIP

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 37

74HC11D

IC GATE AND 3CH 3-INP 14-SO

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 81

SN74LS21N

IC GATE AND 2CH 4-INP 14-DIP

5,500 đ/Cái

SN74HC04N

IC HEX INVERTER 14-DIP

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 100

CD4073BE

IC GATE AND 3CH 3-INP 14-DIP

6,000 đ/Cái

74HC00D

IC GATE NAND QUAD 2INPUT 14SOIC

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 2239

SN74HC32N

IC GATE OR 4CH 2-INP 14-DIP

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 1

74HC20D

IC GATE NAND 2CH 4-INP 14SOIC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 160

CD40106BE

IC INVERTER GATE HEX 14DIP

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 69

CD40106BM

IC INVERTER GATE HEX 14SOIC

4,000 đ/Cái

CD4068BE

IC NAND/AND GATE 8-IN 14-DIP

9,500 đ/Cái

CD4011BM

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SOIC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 168

CD4069UBE

IC HEX INVERTER 14-DIP

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 1

CD4069UBM

IC HEX INVERTER 14-SOIC

3,000 đ/Cái

CD4071BM

IC GATE OR 4CH 2-INP 14-SOIC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 125

CD4072BM

IC GATE OR 2CH 4-INP 14-SOIC

5,500 đ/Cái

CD4093BE

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP

8,000 đ/Cái

CD4093BM

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SOIC

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 65

MC74HC32A

Quad 2-Input OR Gate, High−Performance Silicon−Gate CMOS

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 111

SN74HC00A

Logic Gates 2-6V Quad 2-Input NAND

5,200 đ/Cái

Hàng còn: 101
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký