Logic Gates (71)

Chính hãng 74HC00D,653 IC Quad 2-Input NAND Logic Gate, 14-SOIC
NXP
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 2.384
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC08N IC Quad 2-Input AND Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 481
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC86D,652 IC Quad 2-Input XOR Logic Gate, 14-SOIC
NXP
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 405
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4075BE IC Triple 3-Input OR Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 352
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS08N IC Quad 2-Input AND Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 277
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS06N IC Hex Inverter, 14-DIP
Texas Instruments
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 264
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HEF4001BT,653 IC Quad 2-Input NOR Logic Gate, 14-SOIC
NXP
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 262
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC02D,653 IC Quad 2-Input NOR Logic Gate, 14-SOIC
NXP
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 246
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC11D,653 IC Triple 3-Input AND Logic Gate, 14-SOIC
NXP
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 242
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4078BE IC NOR/OR Gate Configurable 1 Circuit 8 Input, 14-DIP
Texas Instruments
9.500 đ/Cái
Hàng còn: 224
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4012BE IC Quad 2-Input NAND Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 220
Min: 1
Bội số: 1
NXP
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 210
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS10N IC Triple 3-Input NAND Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 208
Min: 1
Bội số: 1
Renesas
8.500 đ/Cái
Hàng còn: 201
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4011BM IC Quad 2-Input NAND Logic Gate, 14-SOIC
Texas Instruments
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 193
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC00N IC Quad 2-Input NAND Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 179
Min: 1
Bội số: 1
Toshiba
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 159
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC86N IC Quad 2-Input XOR Logic Gate,14-DIP
Texas Instruments
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 157
Min: 1
Bội số: 1
NXP
14.000 đ/Cái
Hàng còn: 148
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC20D,653 IC Dual 4-Input NAND Logic Gate, 14-SOIC
Texas Instruments
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 143
Min: 1
Bội số: 1
Renesas
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 131
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC32N IC Quad 2-Input OR Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 127
Min: 1
Bội số: 1
NXP
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 121
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4071BE IC Quad 2-Input OR Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
10.500 đ/Cái
Hàng còn: 116
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 74HC08D,652 IC Quad 2-Input AND Logic Gate, 14-SOIC
NXP
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 106
Min: 1
Bội số: 1
NXP
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 106
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4069UBE IC Hex CMOS Inverter, 14-DIP
Texas Instruments
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 105
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC04N IC Hex Inverter, 14-DIP
Texas Instruments
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 105
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 105
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 102
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 88
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS86AN IC Quad 2-Input XOR Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 86
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74LS32N IC Quad 2-Input OR Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
10.000 đ/Cái
Hàng còn: 80
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SN74HC02N IC Quad 2-Input NOR Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 79
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MC74HC32A IC Quad 2-Input OR Logic Gate, 14-SOIC
On Semiconductor
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 78
Min: 1
Bội số: 1
NXP
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 71
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4081BE IC Quad 2-Input AND Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
14.000 đ/Cái
Hàng còn: 68
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4011BE IC Quad 2-Input NAND Logic Gate, 14-DIP
Texas Instruments
7.500 đ/Cái
Hàng còn: 59
Min: 1
Bội số: 1
Texas Instruments
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 48
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng CD4071BM IC Quad 2-Input OR Logic Gate, 14-SOIC
Texas Instruments
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 45
Min: 1
Bội số: 1
Thương hiệu nổi bật

Đăng nhập

Chat