Multivibrators (11)

Chính hãng 74HC123D IC Monostable Multivibrator 40ns, 16-SOIC
Điện áp: 2V ~ 6V, Số chân: 16
4.600 đ/Cái
Hàng còn: 149
Điện áp: 3V ~ 18V, Số chân: 16
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 145
Điện áp: 3V ~ 18V, Số chân: 16
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 95
Điện áp: 3V ~ 18V, Số chân: 14
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 32
Chính hãng SN74LS221N IC Monostable Multivibrator 45ns, 16-DIP
Điện áp: 4.75V ~ 5.25V, Số chân: 16
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
Điện áp: 4.75V ~ 5.25V, Số chân: 16
13.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
Điện áp: 2V ~ 6V, Số chân: 16
6.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp: 3V ~ 18V, Số chân: 14
3.000 đ/Cái
Hết hàng
19.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp: 3V ~ 15V, Số chân: 16
9.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp: 3V ~ 15V, Số chân: 16
25.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat