Waveshare

Waveshare

Waveshare International Limited là nhà cung cấp module kỹ thuật mở rộng cho các sản phẩm Raspberry PI, Arduino, Beagle bone...Ngoài ra, công ty còn nghiên cứu và phát triển phần cứng.

Mạch Vi Điều Khiển, Vi Xử Lý (50)

FPGA Boards (3)

Mạch Giao Tiếp, Bộ Giao Tiếp (16)

Màn Hình LCD (89)

GPS, GSM, GPRS Modules (2)

Thiết Bị Nạp IC, Programmer, Debugger (1)

Mạch RF, WiFi, Bluetooth, RFID (3)

PLCs, HMI, Thu Thập Dữ Liệu (1)

Động Cơ Điện (2)

Robots (1)

Mạch Điều Khiển Động Cơ (1)

Mạch Chức Năng, Mạch Phát Triển, Module Shield (1)

Cảm Biến Áp Suất (1)

Cảm Biến Hình Ảnh, Màu Sắc (4)

Đèn Hiệu, Còi Báo, Loa (1)

Đăng nhập

Chat