09/05/2024
0

Tìm Hiểu Module Điều Khiển Động Cơ Bước Reprap A4988

Giới thiệu

Module Điều Khiển Động Cơ Bước Reprap A4988 là một bộ điều khiển động cơ bước phổ biến cho máy in 3D, robot và các ứng dụng tự động hóa khác.

Đặc điểm

 • Điện áp hoạt động: 8V đến 35V
 • Dòng điện tối đa: 2A trên mỗi pha
 • Chế độ bước: Full bước, 1/2 bước, 1/4 bước, 1/8 bước, 1/16 bước
 • Giao tiếp: Step, Dir, Enable, MS1, MS2, MS3
 • Kích thước: Nhỏ gọn (15mm x 20mm x 2mm)
 • Tính năng:
  • Tự động ngắt điện khi quá nhiệt
  • Điều chỉnh dòng điện bằng triết áp
  • Hỗ trợ nhiều chế độ bước
  • Dễ sử dụng

Các lựa chọn thay thế cho A4988: DRV8825, L6474, L6207, L6208, TMC2208, TMC2209

A4988 Pinout

Chân Mô tả
VDD & GND Được kết nối với 5V và GND của Bộ điều khiển
VMOT & GND Được sử dụng để cung cấp năng lượng cho động cơ
1A, 1B, 2A, 2B Kết nối với 4 cuộn dây của động cơ
DIRECTION Chốt điều khiển hướng động cơ
STEP Pin điều khiển các bước
MS1, MS2, MS3 Microstep Selection Pins
SLEEP

Chân để kiểm soát trạng thái điện

RESET CÀI LẠI
ENABLE CHO PHÉP

Cách sử dụng Mô-đun trình điều khiển A4988

Như đã đề cập trước đó A4988 có một bộ dịch tích hợp sẵn, vì vậy chỉ cần hai dây để kết nối nó với bo mạch điều khiển. Sơ đồ mạch để giao tiếp mô-đun A4988 với vi điều khiển để điều khiển động cơ bước được hiển thị bên dưới.

Như hình trên chỉ có hai chân DIR và STEP của mô-đun được kết nối với Arduino. Chân STEP được sử dụng để điều khiển các bước trong khi chân DIR được sử dụng để điều khiển hướng. Các chân vi bước (MS1, MS2 và MS3) được sử dụng để vận hành mô-đun trình điều khiển trong các chức năng bước khác nhau.

Trong mạch trên, các chân MS1, MS2 và MS3 bị ngắt kết nối, điều đó có nghĩa là trình điều khiển sẽ hoạt động ở chế độ toàn bước. Trình điều khiển động cơ này có tụ điện gốm ESR thấp trên bo mạch, khiến nó dễ bị xung điện áp, vì vậy, bạn nên sử dụng tụ điện ít nhất 47µf trên các chân cấp nguồn của động cơ.

Các dây của Động cơ bước được kết nối với các chân đầu ra (1A, 1B, 2A & 2B) của mô-đun trình điều khiển. Nó thường được sử dụng để điều khiển động cơ bước dòng NEMA như NEMA17, NEMA23 và NEMA34

Ứng dụng

 • Máy in 3D
 • Robot
 • CNC
 • Máy cắt laser
 • Các ứng dụng tự động hóa khác

Sơ đồ 2D IC A4988

Đăng nhập

Chat