Điện Trở Xuyên Lỗ (965)

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi. Điện trở ... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn
580 đ/Con
Hàng còn: 1926
480 đ/Con
Hàng còn: 1380
460 đ/Con
Hàng còn: 1305
480 đ/Con
Hàng còn: 1105
480 đ/Con
Hàng còn: 1029
390 Ohm 2W 5% Wirewound Resistor
580 đ/Con
Hàng còn: 966
480 đ/Cái
Hàng còn: 904
580 đ/Con
Hàng còn: 884
580 đ/Con
Hàng còn: 847
480 đ/Con
Hàng còn: 812
580 đ/Con
Hàng còn: 807
480 đ/Con
Hàng còn: 804
580 đ/Con
Hàng còn: 795
480 đ/Con
Hàng còn: 795
460 đ/Con
Hàng còn: 781
460 đ/Con
Hàng còn: 772
460 đ/Cái
Hàng còn: 767
460 đ/Con
Hàng còn: 763
520 đ/Con
Hàng còn: 760
480 đ/Con
Hàng còn: 760
580 đ/Con
Hàng còn: 757
580 đ/Con
Hàng còn: 693
1.390 đ/Con
Hàng còn: 686
480 đ/Con
Hàng còn: 681
460 đ/Con
Hàng còn: 678
580 đ/Con
Hàng còn: 658
480 đ/Con
Hàng còn: 657
580 đ/Con
Hàng còn: 649
580 đ/Con
Hàng còn: 641
580 đ/Con
Hàng còn: 620
480 đ/Con
Hàng còn: 618
580 đ/Con
Hàng còn: 618
580 đ/Con
Hàng còn: 606
580 đ/Con
Hàng còn: 601
580 đ/Con
Hàng còn: 598
580 đ/Con
Hàng còn: 593
580 đ/Cái
Hàng còn: 590
480 đ/Con
Hàng còn: 590
480 đ/Con
Hàng còn: 590
480 đ/Con
Hàng còn: 588

Đăng nhập

Chat