Điện Trở Xuyên Lỗ (965)

Điện trở xuyên lỗ (điện trở cắm) có giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp... Xem thêm

Điện trở xuyên lỗ (điện trở cắm) có giá trị cố định được sử dụng để giảm dòng điện trong một mạch điện.  Vì giá trị điện trở cố định, nên điện áp được xác định trước, không giống như biến trở có giá trị điện áp có thể thay đổi.

Điện trở xuyên lỗ cố định được cấu tạo từ tấm kim loại mỏng để sử dụng cho mục đích thông thường hoặc carbon đòi hỏi độ chính xác cao. Chúng được thêm chân dài (tự động hoặc bằng tay) để hàn vào PCB.

Điện trở xuyên lỗ được sử dụng vào đâu?

Điện trở xuyên lỗ giá trị cố định được sử dụng trong công nghiệp ô tô, viễn thông và thiết bị y tế. Chúng phù hợp nhất với mạch điện lớn và làm mạch thử nghiệm prototype vì không cần phải hàn.

Các loại điện trở xuyên lỗ cố định

Loại điện trở xuyên lỗ thông dụng nhất là loại dây quấn và đồng trục

  • Loại đồng trục có dạng phẳng, ống hoặc dạng hộp có chân 2 đầu. Chúng đươc sử dụng cho ứng dụng khoảng cách ngắn
  • Loại dây quấn có dây kim loại được quấn quanh lõi gốm, nhựa hoặc sợi thủy tinh để có được công suất định mức cao hơn.
Thu gọn
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 16.400
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 14.050
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 12.200
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 11.800
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 10.700
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 10.600
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 10.300
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 10.200
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 10.100
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 10.050
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 9.800
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 9.250
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 9.150
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 9.050
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 9.000
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 8.949
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 8.850
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 8.800
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 8.800
Min: 50
Bội số: 50
OEM
48 đ/Con
Hàng còn: 8.500
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 8.440
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 8.400
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 8.400
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 8.300
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 7.950
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 7.900
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 7.850
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 7.750
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 7.648
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 7.550
Min: 50
Bội số: 50
OEM
66 đ/Con
Hàng còn: 7.550
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 7.450
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 7.350
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 7.300
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 7.200
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 7.100
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 6.900
Min: 50
Bội số: 50
OEM
56 đ/Con
Hàng còn: 6.900
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 6.900
Min: 50
Bội số: 50
OEM
40 đ/Con
Hàng còn: 6.900
Min: 50
Bội số: 50

Đăng nhập

Chat