26/06/2020
0

SPST, SPDT, DPST và DPDT nghĩa là gì?

  • SP (single pole): đơn cực và DP (double pole): cực đôi.
  • ST (single throw): gạt đơn và DT (double throw): gạt đôi. 

Pole là số mạch điện (tải) được điều khiển bởi công tắc: công tắc SP chỉ điều khiển 1 mạch điện duy nhất. Công tắc DP điều khiển 2 mạch điện độc lập (hoạt động như 2 công tắc điện y hệt nhau được kêt nối cơ khí với nhau). Đừng nhầm lẫn “pole” và ‘terminal’. Ví dụ: công tắc DPST có 4 điện cực terminals nhưng nó là DP không phải công tắc 4P. 

Throw là vị trí chuyển mạch của cần gạt: công tác ST đóng (On) 1 mạch ở 1 vị trí duy nhất. Vị trí khác của cần gạt là Off. Công tác DT đóng (On) 1 mạch ở vị trí Up và Down (On-On). Một công tắc DT cũng có thể  có vị trí trung tâm (thường là On-Off-On). 

Công tắc đơn pole/throw và đôi pole/throw là loại phổ biến nhất, nhưng loại cấu hình 3 và 4 thì cũng có sẵn. Chúng thường được ghi chú 3PST, 3PDT, 4PDT … 

Xem hình chú thích bên dưới 

SPST ON-OFF

https://www.thegioiic.com/upload/large/20520.jpg

SPDT ON-ON: Chỉ có duy nhất 1 tải được kết nối tại gạt cần lẫy

https://www.thegioiic.com/upload/large/20519.jpg

SPDT ON-OFF-ON: Chỉ có duy nhất 1 tải được kết nối tại gạt cần lẫy

https://www.thegioiic.com/upload/large/20518.jpg

DPST ON-OFF: Cả 2 tải được kết nối tại 1 thời điểm. Chúng hoàn toàn độc lập và có điện áp khác nhau.

https://www.thegioiic.com/upload/large/20517.jpg

DPDT ON-ON: Chức năng hoạt động như 2 công tắc SPDT độc lập hoạt động chung cần gạt. Chỉ có 2 tải ở trạng thái On cùng 1 thời điểm.

https://www.thegioiic.com/upload/large/20516.jpg

DPDT ON-OF-ON: Chức năng hoạt động như 2 công tắc SPDT độc lập hoạt động chung cần gạt. Chỉ có 2 tải ở trạng thái On cùng 1 thời điểm.

https://www.thegioiic.com/upload/large/20515.jpg

  • ON-OFF: Single pole single throw SPST
  • ON-ON: Single pole double throw SPDT
  • ON-OFF-ON: Single pole double throw (central OFF) SPDT
  • (ON)-OFF-(ON): Single pole double throw(central OFF single retum) SPDT
  • ON-OFF: Double pole single throw DPST
  • ON-ON: Double pole double throw DPDT
  • ON-OFF-ON: Double pole double throw (central OFF) DPDT
  • (ON)-OFF-(ON): Double pole double throw(central OFF single retum) DPDT

Đăng nhập

Chat