On Semiconductor
33.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
65.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
500 đ/Cái
Hết hàng
Min: 5
Bội số: 5
Chính hãng KSC2383OTA Transistor NPN 160V 1A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 992
Min: 10
Bội số: 10
China 2N3904 Transistor NPN 40V 0.2A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.260
Min: 10
Bội số: 10
China 2N3906 Transistor PNP 40V 0.2A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 923
Min: 10
Bội số: 10
China 2SA564 Transistor PNP -25V -0.05A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
500 đ/Cái
Hàng còn: 228
Min: 5
Bội số: 5
On Semiconductor
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
China C828 Transistor NPN 25V 0.1A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
350 đ/Cái
Hàng còn: 240
Min: 10
Bội số: 10
China BC547 Transistor NPN 45V 0.1A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 4.680
Min: 10
Bội số: 10
On Semiconductor
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 609
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MJD45H11G Transistor PNP 80V 8A 3 Chân DPAK
On Semiconductor
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 93
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.514
Min: 10
Bội số: 10
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 620
Min: 10
Bội số: 10
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hết hàng
Min: 10
Bội số: 10
China P2N2222A Transistor NPN 40V 0.6A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.887
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng KSC2383YTA Transistor NPN 160V 1A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
3.900 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 311
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MJD340T4G Transistor NPN 300V 0.5A 3 Chân DPAK
On Semiconductor
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 35
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MJD350G Transistor PNP 300V 0.5A 3 Chân DPAK
On Semiconductor
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 271
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
China TIP42C Transistor PNP 100V 6A 3 Chân TO-252
On Semiconductor
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 206
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MMBT3904LT1G Transistor NPN 40V 0.2A SOT23
On Semiconductor
630 đ/Con
Hết hàng
Min: 5
Bội số: 5
China NJW0281G Transistor NPN 250V 15A 3 Chân TO-3P
On Semiconductor
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 200
Min: 1
Bội số: 1
China NJW0302G Transistor PNP 250V 15A 3 Chân TO-3P
On Semiconductor
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 199
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat