On Semiconductor
33.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
65.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 57
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
500 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng KSC2383OTA Transistor NPN 160V 1A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 217
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.153
Min: 1
Bội số: 1
China 2N3904 Transistor NPN 40V 0.2A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.000
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 323
Min: 1
Bội số: 1
China 2SA564 Transistor PNP -25V -0.05A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
500 đ/Cái
Hàng còn: 278
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
350 đ/Cái
Hàng còn: 1.100
Min: 5
Bội số: 5
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.068
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 611
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MJD45H11G Transistor PNP 80V 8A 3 Chân DPAK
On Semiconductor
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 93
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.844
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 660
Min: 10
Bội số: 10
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hết hàng
Min: 10
Bội số: 10
On Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 502
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng KSC2383YTA Transistor NPN 160V 1A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
3.900 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 326
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MJD340T4G Transistor NPN 300V 0.5A 3 Chân DPAK
On Semiconductor
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 55
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MJD350G Transistor PNP 300V 0.5A 3 Chân DPAK
On Semiconductor
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 271
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
China TIP42C Transistor PNP 100V 6A 3 Chân TO-252
On Semiconductor
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 261
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MMBT3904LT1G Transistor NPN 40V 0.2A SOT23
On Semiconductor
630 đ/Con
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat