Điện áp Vce max: 800V, dòng Ic max: 12A, công suất: 150W
33.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 15A, công suất: 100W
65.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 250V, dòng Ic max: 16A, công suất: 250W
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 30V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.625W
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 63
China MMBT3904-1AM Transistor NPN 40V 0.2A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.3W
280 đ/Cái
Hàng còn: 6178
Điện áp Vce max: -160V, dòng Ic max: -1A, công suất: 0.9W
500 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng KSC2383OTA Transistor NPN 160V 1A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: 160V, dòng Ic max: 1A, công suất: 0.9W
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 1443
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 6A, công suất: 65W
3.800 đ/Cái
Hàng còn: 1299
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.225W
600 đ/Cái
Hàng còn: 1679
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.25W
360 đ/Cái
Hàng còn: 1368
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.6W
480 đ/Cái
Hàng còn: 674
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.6W
360 đ/Cái
Hàng còn: 568
China 2SA564 Transistor PNP -25V -0.05A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: -25V, dòng Ic max: -0.05A, công suất: 0.25W
800 đ/Cái
Hàng còn: 303
Điện áp Vce max: 80V, dòng Ic max: 3A, công suất: 1.5W
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 25V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.4W
2.500 đ/Gói(5con)
Hàng còn: 295
Điện áp Vce max: 25V, dòng Ic max: 1.5A, công suất: 1W
500 đ/Cái
Hàng còn: 1436
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.5W
1.150 đ/Gói(2pcs)
Hàng còn: 1103
Điện áp Vce max: 80V, dòng Ic max: 0.7A, công suất: 0.9W
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 740
Chính hãng MJD45H11G Transistor PNP 80V 8A 3 Chân DPAK
Điện áp Vce max: 80V, dòng Ic max: 8A, công suất: 20W
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 160V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.6W
480 đ/Cái
Hàng còn: 2365
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.45W
3.000 đ/Gói(10pcs)
Hàng còn: 84
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.45W
3.000 đ/Gói(10pcs)
Hết hàng
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.6W
540 đ/Cái
Hàng còn: 1550
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 3A, công suất: 30W
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 353
Chính hãng MJD340T4G Transistor NPN 300V 0.5A 3 Chân DPAK
Điện áp Vce max: 300V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 15W
13.000 đ/Cái
Hàng còn: 72
Chính hãng MJD350G Transistor PNP 300V 0.5A 3 Chân DPAK
Điện áp Vce max: 300V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 15W
13.000 đ/Cái
Hàng còn: 271
Điện áp Vce max: 80V, dòng Ic max: 3A, công suất: 1.5W
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 6A, công suất: 65W
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 121

Đăng nhập

Chat