Điện áp Vce max: 800V, dòng Ic max: 12A, công suất: 150W
33.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 15A, công suất: 100W
65.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 250V, dòng Ic max: 16A, công suất: 250W
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 30V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.625W
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 63
China MMBT3904-1AM Transistor NPN 40V 0.2A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.3W
400 đ/Cái
Hàng còn: 3967
Điện áp Vce max: -160V, dòng Ic max: -1A, công suất: 0.9W
500 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng KSC2383OTA Transistor NPN 160V 1A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: 160V, dòng Ic max: 1A, công suất: 0.9W
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 652
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 6A, công suất: 65W
3.800 đ/Cái
Hàng còn: 865
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.225W
400 đ/Cái
Hàng còn: 1607
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.25W
360 đ/Cái
Hàng còn: 1219
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.6W
480 đ/Cái
Hàng còn: 518
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.6W
360 đ/Cái
Hàng còn: 533
China 2SA564 Transistor PNP -25V -0.05A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: -25V, dòng Ic max: -0.05A, công suất: 0.25W
700 đ/Cái
Hàng còn: 293
Điện áp Vce max: 80V, dòng Ic max: 3A, công suất: 1.5W
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 25V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.4W
2.500 đ/Gói(5con)
Hàng còn: 267
Điện áp Vce max: 25V, dòng Ic max: 1.5A, công suất: 1W
500 đ/Cái
Hàng còn: 952
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.5W
1.150 đ/Gói(2pcs)
Hàng còn: 948
Điện áp Vce max: 80V, dòng Ic max: 0.7A, công suất: 0.9W
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 736
Chính hãng MJD45H11G Transistor PNP 80V 8A 3 Chân DPAK
Điện áp Vce max: 80V, dòng Ic max: 8A, công suất: 20W
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 100
Điện áp Vce max: 160V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.6W
480 đ/Cái
Hàng còn: 2022
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.45W
3.000 đ/Gói(10pcs)
Hàng còn: 73
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.45W
3.000 đ/Gói(10pcs)
Hết hàng
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.6W
540 đ/Cái
Hàng còn: 1310
Chính hãng KSC2383YTA Transistor NPN 160V 1A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: 160V, dòng Ic max: 1A, công suất: 0.9W
3.900 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 3A, công suất: 30W
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 336
Chính hãng MJD340T4G Transistor NPN 300V 0.5A 3 Chân DPAK
Điện áp Vce max: 300V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 15W
13.000 đ/Cái
Hàng còn: 67
Chính hãng MJD350G Transistor PNP 300V 0.5A 3 Chân DPAK
Điện áp Vce max: 300V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 15W
13.000 đ/Cái
Hàng còn: 271
Điện áp Vce max: 80V, dòng Ic max: 3A, công suất: 1.5W
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 6A, công suất: 65W
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 288

Đăng nhập

Chat