Điện áp vào max: 17VDC, điện áp ra: 2.5VDC, SOT-223
4.900 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng FAN1117AS18X IC Ổn Áp 1.8V 1A
Điện áp vào max: 17VDC, điện áp ra: 1.8VDC, SOT-223
5.600 đ/Cái
Hàng còn: 290
Điện áp vào max: 18VDC, điện áp ra: 1.2VDC, SOT-223
5.600 đ/Cái
Hàng còn: 144
Chính hãng FAN1117AS33X IC Ổn Áp 3.3V 1A
Điện áp vào max: 18VDC, điện áp ra: 3.3VDC, SOT-223
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 200
Chính hãng FAN1117AS5X IC Ổn Áp 5V 1A
Điện áp vào max: 18VDC, điện áp ra: 5VDC, SOT-223
6.500 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào: 7-30VDC, điện áp ra: 9VDC, TO-92
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1905
Điện áp vào max: -35VDC, điện áp ra: -12VDC, TO-263
5.800 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào: -26 ~ -40VDC, điện áp ra: -24VDC, TO-220
10.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào: -26 ~ -40VDC, điện áp ra: -24VDC, TO-263
15.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào: -11.5 ~ -26VDC, điện áp ra: -9VDC, TO-220
12.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 9VDC, TO-220
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào: 17-35VDC, điện áp ra: 15VDC, TO-252
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng MC7818CD2T IC Ổn Áp 18V 1A
Điện áp vào: 20-35VDC, điện áp ra: 18VDC, TO-263
13.800 đ/Cái
Hàng còn: 59
Chính hãng KA7805AE IC Ổn Áp 5V 1A
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 5VDC, TO-220
5.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào max: 35VDC, điện áp ra: 12VDC, TO-220
4.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp vào max: 40VDC, điện áp ra: 1.2-37VDC, SOIC-8
3.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat