On Semiconductor
30.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng FQA38N30 MOSFET Kênh N 300V 38.4A TO-3PN
On Semiconductor
54.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RFP30P05 MOSFET Kênh P 50V 30A TO-220AB
On Semiconductor
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 500
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
26.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng BS170 MOSFET Kênh N 60V 500mA TO-2
On Semiconductor
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 593
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RFP50N06 MOSFET Kênh N 60V 50A TO-220AB
On Semiconductor
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 734
Min: 1
Bội số: 1
China FQPF12N60C MOSFET Kênh 600V 12A TO-220-3
On Semiconductor
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 478
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
4.800 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng FQPF10N60C MOSFET Kênh N 600V 9.5A TO-220F
On Semiconductor
16.000 đ/Cái
Hàng còn: 293
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
8.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng FQPF8N60C MOSFET Kênh N 600V 7.5A TO220F
On Semiconductor
10.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
China 10N60C MOSFET Kênh N 600V 9.5A TO-220F
On Semiconductor
5.500 đ/Con
Hàng còn: 294
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat