Chính hãng MC74HC08A IC Quad 2-Input AND Logic Gate, 14-SOIC
On Semiconductor
3.500 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MC74HC32A IC Quad 2-Input OR Logic Gate, 14-SOIC
On Semiconductor
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 76
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MC74HC08ADG IC Quad 2-Input AND Logic Gate, 14-SOIC
On Semiconductor
13.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 30
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 102
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat