Chính hãng MC74HC08A IC Quad 2-Input AND Logic Gate, 14-SOIC
Điện áp: 2V ~ 6V, Số chân: 14
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 69
Chính hãng MC74HC32A IC Quad 2-Input OR Logic Gate, 14-SOIC
Điện áp: 2V ~ 6V, Số chân: 14
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 134
Chính hãng MC74HC08ADG IC Quad 2-Input AND Logic Gate, 14-SOIC
Điện áp: 2V ~ 6V, Số chân: 14
13.000 đ/Cái
Hết hàng
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 32
Điện áp: 2V ~ 6V, Số chân: 14
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 161

Đăng nhập

Chat