China MBRS340T3 Diode Schottky 4A
DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 2300
DIODE SCHOTTKY 20V 4A DO214AB
3.300 đ/Cái
Hàng còn: 677
DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMB
1.700 đ/Cái
Hàng còn: 1869
Chính hãng MBR20200CT
Schottky Diodes & Rectifiers 20A Schottky Rec 200Vrrm 10A 0.89Vf
20.000 đ/Cái
Hàng còn: 94
China MBR20100CT
DIODE SCHOTTKY 100V 10A TO220AB
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 577
DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 1879
DIODE GEN PURP 1KV 2A DO214AA
800 đ/Cái
Hàng còn: 4005
DIODE SCHOTTKY 100V 5A DO201AD
1.900 đ/Cái
Hết hàng
500 đ/Cái
Hàng còn: 1416
Chính hãng MBR30100CT Schottky 100V 30A
DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V 30A TO220
11.500 đ/Cái
Hết hàng
SMA Diode Schottky 80V 2A DO214AC
660 đ/Cái
Hàng còn: 1417
Diode Schottky 80V 2A DO214AA
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 408

Đăng nhập

Chat