Điện áp cấp: 3.3 ~ 20V, Số chân: 24
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 4.75 ~ 5.5V, Số chân: 20
52.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 3.0 ~ 3.6V, Số chân: 30
23.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 4.75 ~ 5.5V, Số chân: 20
57.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp cấp: 4.75 ~ 5.5V, Số chân: 14
50.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat