BH 12 tháng UNI-T UT200A Ampe Kìm 200A
Nguồn: Pin 9V, đo: dòng AC, áp DC/AC, đo điện trở
363.000 đ/Cái
Hết hàng
Đo dòng tải AC/DC, đo điện áp DC/AC, đo điện trở
715.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UNI-T UT200B Ampe Kìm 600A
Nguồn: Pin 9V, đo: dòng AC, áp DC/AC, điện trở
667.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UNI-T UT202A+ Ampe Kìm True RMS 600A
Nguồn: Pin AAAx2, đo: dòng AC, áp DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
425.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT201 Ampe Kìm 400A
Nguồn: Pin AAAx2, đo: dòng AC, áp DC/AC, đo điện trở
581.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT202 Ampe Kìm 400A
Nguồn: Pin AAAx2, đo: dòng AC, áp DC/AC, điện trở, nhiệt độ
689.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT211B Ampe Kìm Mini 60A True RMS Độ Phân Giải Cao
Nguồn: Pin AAAx2, đo: dòng DC/AC, áp DC/AC, điện trở, điện dung
3.163.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT216C Ampe Kìm 600A True RMS
Nguồn: Pin AAAx3, đo: dòng DC/AC, áp DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
3.830.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT210E Pro Ampe Kìm 100A True RMS
Nguồn: Pin AAAx2, đo: dòng DC/AC, áp DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
1.590.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT210E Ampe Kìm 100A True RMS
Nguồn: Pin AAAx2, đo: dòng DC/AC, áp DC/AC, điện trở, điện dung
1.521.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng UT219E Ampe Kìm 600A
Nguồn: AAAx3, đo dòng AC, điện áp AC/DC, điện trở, điện dung, tần số
4.968.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: Pin 9V x 1, đo: ACC, ACV, DCV, điện trở, tần số, nhiệt độ
1.255.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: Pin 1.5V AA x 4, đo: ACV, ACA, tần số
8.415.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat