BH 12 tháng LM40 Máy Đo Khoảng Cách  40m Bằng Laser
Màn hình: 2-inch, đơn vị đo: m/ft/in
659.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LM50 Máy Đo Khoảng Cách 50m Bằng Laser
Màn hình: 2-inch, đơn vị đo: m/ft/in
719.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LM60 Máy Đo Khoảng Cách 60m Bằng Laser
Màn hình: 2-inch, đơn vị đo: m/ft/in
879.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LM80 Máy Đo Khoảng Cách 80m Bằng Laser
Màn hình: 2-inch, đơn vị đo: m/ft/in
1.039.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LM100 Máy Đo Khoảng Cách 100m Bằng Laser
Màn hình: 2-inch, đơn vị đo: m/ft/in
1.399.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 12 tháng LM120 Máy Đo Khoảng Cách 120m Bằng Laser
Màn hình: 2-inch, đơn vị đo: m/ft/in
2.279.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat