BH 12 tháng UT300A+ Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -20~400℃
Uni-T
369.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT300S Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~400℃
Uni-T
399.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT301A+ Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~420℃
Uni-T
1.099.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT301C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -18~550℃
Uni-T
1.659.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT302A Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~450℃
Uni-T
1.909.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT302C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~650℃
Uni-T
2.169.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT302D Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~1050℃
Uni-T
2.219.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT303A Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~650℃
Uni-T
3.739.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT303C Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~1050℃
Uni-T
4.880.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
BH 12 tháng UT303D Nhiệt Kế Hồng Ngoại Dải Đo -32~1250℃
Uni-T
6.412.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat