BH 6 tháng Uni-T UTD2052CL Máy Hiện Sóng 50Mhz
Băng thông: 50Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
6.433.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
7.199.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2052CEX Máy Hiện Sóng 50Mhz
Băng thông: 50Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
9.919.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2072CL Máy Hiện Sóng 70Mhz
Băng thông: 70Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
8.399.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX+ Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
9.229.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2102CEX-II Máy Hiện Sóng 100Mhz
Băng thông: 100Mhz, 2 kênh, màn hình 8-inch
12.299.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2072CEX-II Máy Hiện Sóng 70Mhz
Băng thông: 70Mhz, 2 kênh, màn hình 8-inch
9.499.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2062CM Máy Hiện Sóng 60Mhz
Băng thông: 60Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
14.099.000 đ/Máy
Hết hàng
BH 12 tháng Uni-T UTD2025CL Máy Hiện Sóng 25Mhz
Băng thông: 25Mhz, 2 kênh, màn hình 7-inch
7.359.000 đ/Máy
Hết hàng

Đăng nhập

Chat