Điện áp: 100-240VAC, 2Mhz, 1μHz ~ 2MHz / 5MHz
6.776.000 đ/Máy
Hết hàng
Điện áp: 100-240VAC, 2Mhz, 1μHz ~ 5MHz
7.599.000 đ/Máy
Hết hàng
5Mhz, 125MSa/s 14Bit, màn hình 4.3inch
10.259.000 đ/Máy
Hết hàng
10Mhz, 125MSa/s 14Bit, màn hình 4.3inch
11.379.000 đ/Máy
Hết hàng
25Mhz, 200MS/s 14Bit, màn hình 4.3inch
17.265.000 đ/Máy
Hết hàng
60Mhz, 250MS/s 14Bit, màn hình 4.3inch
25.900.000 đ/Máy
Hết hàng
Chính hãng-Bao test Unit-T UTG962 Máy Tạo Sóng 60Mhz
Vào: 100~240VAC, 2 kênh, màn hình 4.3-inch
4.980.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat