Chính hãng-Bao test UTP3313TFL-II Máy Cấp Nguồn DC 30V 3A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~3A
1.999.000 đ/Cái
Hết hàng
BH 9 tháng UTP3315TFL-II Máy Cấp Nguồn DC 30V 5A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~5A
1.870.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Chính hãng-Bao test UTP1306S Máy Cấp Nguồn DC 32V 6A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~32VDC 0~6A
2.269.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP1310 Máy Cấp Nguồn DC 32V 10A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~32VDC 0~10A
2.999.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UDP3303C Máy Cấp Nguồn DC 30V 3A
Vào: 220VAC, ra: 0~30VDC 0~3A, 3 kênh
12.399.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP1303 Máy Cấp Nguồn DC 32V 3A
Vào: 115/230VAC, ra: 0~32VDC 0~3A
2.615.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP1305 Máy Cấp Nguồn DC 32V 5A
Vào: 115/230VAC, ra: 0~32VDC 0~5A
2.825.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP3303 Máy Cấp Nguồn DC 32V 3A
Vào: 115/230VAC, ra: 5V, 0~32VDC 0~3A, 3 kênh
6.030.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP3313TFL Máy Cấp Nguồn DC 30V 3A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~3A
1.529.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP3315TFL Máy Cấp Nguồn DC 30V 5A
Vào: 110/220VAC, ra: 0~30VDC 0~5A
1.699.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng-Bao test UTP3305 Máy Cấp Nguồn DC 32V 5A
Vào: 115/230VAC, ra: 5V, 0~32VDC 0~5A, 3 kênh
6.862.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat